På tide med en liten stausoppdatering! Vi er nå i full gang med å flytte inn i de nye, midlertidige, lokalene. Både i brakkene i Djupaskarsveien og på Gamle Slaktehuset, begynner bøkene å finne sin plass på hyllene.

 

Vi holder på 1. februar som åpningsdag, hvis alt går etter planen fremover.

Det nye personvernreglementet trer i kraft i juli 2018. Her kan du lese hele Haugesund biblioteks personvernerklæring:

http://haugesundbibliotek.no/lane/personvernerklaering/