Vi fortsetter med Feriebiblioteket også i år, og plasserer små depoter følgende steder: Hos Carlos på Slaktehuset, i Byhagen, og på Haraldshaugen camping, inkludert Glasshytta. Disse bøkene kan fritt lånes, uten noen form for registrering. Leveres tilbake til depotet, til Haugesund folkebibliotek, eller et hvilket som helst bibliotek innen 1. september. God sommer!