Gebyr og erstatning

Gebyrsatser:
Erstatning av tapt lånekort: kr 30

Purregebyr på ikke innlevert materiale:
1. purring 30 kroner
2. purring 60 kroner
Regning 150 kroner

Etter to purringer sendes regning på ikke levert materiale. Biblioteket bruker minimums standardsatser som omfatter: Nypris for tilsvarende materiale samt omkostninger (bokplast, strekkode, RFID-brikker samt personalets arbeid med bestilling og istandgjøring). Dersom utlånt materiale ikke blir levert eller erstattet ved regningsforfall blir kravet oversendt til kemneren i Haugesund for rettslig innfordring. Om en låner leverer tilbake erstattet materiale innen en uke etter at det er betalt, kan erstatningssummen refunderes, men låneren må fortsatt betale gebyr.

Minimumsatser for erstatning av ikke levert materiale (justeres årlig ved bystyrets budsjettbehandling):

Type materielle/eieravdelingLesesal, hovedutån
musikkavd.
Barne- og
ungdomsavdeling
Skjønnlitteratur
Innbundet
Heftet
400
200
300
Faglitteratur450350
Billedbøker / pekebøker250
Magasinbøker500
Film, cd, musikk-cd, DVD
Dobbel-cd
200
300
200
300
Film, blu-ray250250
Tegneseriealbum450350
Tidsskrifter/tegneserier
enkelthefter
150100
Lydbøker450350
Lydbøker, digi-bok450350
Enkelt-cd (erstatnings-cd)200150

Biblioteksjefen har fullmakt til å avvike fra de vedtatte satsene i enkelttilfeller der gebyret av åpenbare grunner er urimelig.