Haugesund Billedgalleri har over mange år bygget opp en stor kunstboksamling. Boksamlingen består av nærmere 2000 bind, blant annet samlingen etter Trygve Goa. Restaureringen av Haugesund folkebibliotek ga muligheter for samarbeid om prosjekter med de andre kulturinstitusjonene i byen. Avdelingsbibliotekar Gun Odny Nornes har registrert samlingen i bibliotekets database. Den er nå tilgjengelig ikke bare lokalt, men også nasjonalt. 

 

Gun Odny Nornes og Anja Vihovde Støle

«Nå kan vi tilby alle interesserte å låne bøkene med seg hjem og tilbudet til publikum når det gjelder kunstlitteratur er mangedoblet»

Gun Odny Nornes

Avdelingsbibliotekar, Haugesund folkebibliotek