Kontakt

Mens vi pusser opp hovedbiblioteket i Kirkegata 151 har vi midlertidige lokaler:

Voksenavdelingen; Djupaskarsveien 30

Barne- og ungdomsavdelingen, samt internasjonal avdeling; Gamle Slaktehuset

Tlf.:  52 74 44 60

e-post: folkebiblioteket@haugesund.kommune.no

Vi håper å være tilbake i Kirkegaten i løpet av sensommeren 2019.