Hvordan kan vi vite at helseinformasjon på nett er faglig forsvarlig og av god kvalitet?

Sigrun Espelien Aasen fra Folkehelseinstituttet guider oss gjennom jungelen av helseinformasjon på nett. Seminaret er nyttig for alle som må finne svar på konkrete helsespørsmål, og som i sitt arbeid vil veilede andre i bruk av viktige kilder vi har tilgang til innen medisin og folkehelse. Målgruppe er ansatte i bibliotek, kommunal helsesektor, barnevern, psykiatri og lærere i helsefag.

Seminaret settes opp følgende steder i Rogaland;

Egersund kulturhus, tirsdag 8. mai 12-14, Påmeldingsfrist 9. april

Sandnes bibliotek, onsdag 29.august 12-14

Haugesund (Gamle Slaktehuset), onsdag 12. september 12-14

Følg linken for påmelding!