Nasjonalbiblioteket har fra august anledning til å gi alle tilgang til pliktavlevert materiale gjennom lisenser. Det betyr at du kan få tilgang til bøker, tidsskrifter og aviser fra nb.no i fulltekst på lokale folkebibliotek over hele landet. Tilgangen er ment til forskning og dokumentasjon, og man får kun tilgang om man er fysisk tilstede på biblioteket. Vi har to lisenser, noe som vil si at to personer kan få tilgang til (f.eks) den samme boken på samme tid.

Slik får en bruker tilgang til digitalisert pliktavlevert materiale

  1. Brukeren må logge seg på Nasjonalbibliotekets sider med Feide-bruker eller MinId. Det kan de gjøre her.
  2. Brukeren må sende en søknad om tilgang til å kunne åpne digitalt pliktavlevert materiale i sitt biblioteket. Denne søknaden og valg av bibliotek gjøres fra dette skjemaet.
  3. Biblioteket må så godkjenne søknaden før du får tilgang.