Busshistorien på Haugalandet

På slutten av 1800-tallet var det kun tre hovedveger som gikk til Haugesund, og disse var kun bygget for hesteskyss. I 1920-årene var det kun Skjoldavegen som var åpnet for biltrafikk. I mellomkrigstida økte biltrafikken, etter at vegene gradvis ble utvidet.

De første bussrutene kom til i tida 1914 – 1920. Den lokale busshistorien er en spennende del av vår nære historie, og den var med transport av melk, gods og personer viktig for utviklingen i regionen.

Olav Svandal i Rutebilhistorisk forening holder foredrag om busshistorien på Haugalandet i Haugesund Historielags møte tirsdag den 22.9. kl. 19.00 i Haugesund folkebiblioteks lokaler.

Følg linken for å hente ut en billett.(gratis). Alle må ha billett, dette regnes som påmelding til arrangementet. Ta kontakt med historielaget hvis du trenger hjelp til påmelding.

https://haugesundbibliotek.ticketco.events/no/nb/e/busshistorien_paa_haugalandet