Den økonomiske krisen i Haugesund kommune 1920-1930 er tema for Kari W. Nordviks foredrag i Haugesund Historielag den 15.4.2021. Hun forteller om kommunens økonomi på bakgrunn av de økonomiske problemene i disse årene og virkningene for næringslivet, arbeidsmarkedet og kredittvesenet.

Kari W. Nordvik har skrevet hovedoppgave i historie om dette spennende emnet.

Dørene åpner kl. 1900.

Arr. Haugesund historielag.

De harde nødsårene. Kø utenfor arbeidsformidlingen i Oslo i 1930. Foto: Henriksen & Steen