Fra hjerte til hjerte

Hjertets betydning i forskjellige kulturer

Fra de eldste tider i menneskehetens historie har det magiske hjertet som slår sine rytmiske slag i vårt bryst, vært det store mysteriet i menneskelivet. Hjertet er et spørsmål om liv og død, ikke bare kroppslig, men også følelsesmessig. Hjertets kvaliteter forteller hva slags mennesker vi er, om vi har et stort, godt og varmt hjerte, eller om det er hardt og kaldt. Det er også hjertet som sier ifra når vi blir forelsket, men også når vi har gjort noe galt og får dårlig samvittighet. Men skal man alltid følge sitt hjerte? Og hvorfor rimer hjerte og smerte?

Det er dette personlige og moralske hjertet vi er interessert i her, i tråd med Pascals kjente ord: Hjertet har sine grunner som fornuften ikke kjenner. Og vi spør om det er rett som Sigrid Undset skrev, at menneskenes hjerter forandres aldeles intet i alle dage. Vi vil derfor undersøke nærmere hvordan hjertet er blitt forstått i forskjellige kulturer til forskjellige tider, fra antikken til våre dager. Det er noe eget med hjertet og hjertets stemme. For hjertet taler til andre hjerter uten ord, direkte fra person til person – på tvers av alle språklige, etniske og kulturelle grenser.

Denne kulturhistoriske gjennomgangen kan også forklare oss hvorfor hjertet er blitt symbolet på kjærlighet, og selve symbolet på hva det vil si å være menneske.

Ole Martin Høystad er dr. philos. og professor em. i tverrfaglige kulturstudier ved Universitetet i Sørøst-Norge – Bø. Han har også vært ansatt som professor ved Syddansk Universitet i Odense. Høystad har i en årrekke arbeidet tverrfaglig og gitt ut flere bøker om litteratur, filosofi og kulturhistorie. I 2003 ga han ut Hjertets kulturhistorie. I 2011 kom en revidert og utvidet utgave, Hjertet. En kulturhistorie (Spartacus forlag), som dette foredraget tar utgangspunkt i. Boken er utgitt på tysk, engelsk, spansk, italiensk, russisk, gresk, koreansk og en rekke andre språk, og er en av de mest oversatte norske sakprosabøkene. I 2016 gav han ut Sjelens betydning, som også er solgt til flere land.