Vi har invitert forfatter og professor i globalhistorie Terje Tvedt til Haugesund folkebibliotek for å holde foredrag om den kritikerroste boken «Verdenshistorie. Med fortiden som speil»

Nåtidstyranni og misbruk av historien i politisk hensikt kombinert med store endringer i verden både i maktbalansen mellom Asia og Vesten, i synet på det moderne samfunnet, og Vestens rolle i historien gjør kunnskap om verdenshistorien prekær.  Dette var ett av poengene til historieprofessor Terje Tvedt da han i en serie foredrag i fjor tok opp «verdens historieløshet», og som vakte stor oppmerksomhet. Forutsetningen for et politisk fellesskap i et flerkulturelt Norge forutsetter større kunnskap også om «de andres» historie. Nå kommer boka «Om verdenshistorie. Med fortiden som speil», hvor han tar oss 5000 år tilbake i tid, fra de første sivilisasjonene og helt fram til i dag, og hvor han viser oss hvordan nye innsikter om fortidas landskap kan gi et klarere lys over dagens samfunn.

Etter foredraget vil historielektor Rune Kjempenes lede en samtale med Tvedt.

Hos Carlos er som vanlig åpen og selger god mat og drikke.

Dørene åpner kl. 19:30. Velkommen!