Haugesund kommune inviterer til åpent folkemøte mandag 20. juni kl. 19:30-21:00 i forbindelse med høring av detaljreguleringsplan for Møllervegen 28 – RL1808. Dokumentene i saken er tilgjengelig på arealplan.no (https://www.arealplaner.no/haugesund1106/arealplaner/550). Det vil gis en gjennomgang av planprosess og planforslag av kommunen og forslagsstillers plankonsulent.

 

Et åpent folkemøte er en anledning til å møte kommunen og utbygger, få planene presentert og å stille dine spørsmål om plan og prosess. Formålet med møtet er å gjøre deg som interessent bedre i stand til å bidra med dine synspunkter i høringen.

 

Alle merknader til sak må sendes skriftlig innen høringsfristen – 03.08.2022.