Siden stengingen av alle bibliotek og kulturhus har barn og unge mistet tilgangen til et gratis kulturtilbud og mange lokalsamfunn har mistet en viktig møteplass. Med den nye digitale scenen #Nettlest ønsker vi på Haugesund folkebibliotek å skape en ny arena for formidling som kan brukes i denne spesielle situasjonen.

#Nettlest: Mitt forbilde#Nettlest: Verdens bokdag