Bærekraftsbiblioteket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mer informasjon og undervisningsmateriell finner du på Bærekraftsbibliotekets hovedside

TRYKK HER

Hva er Bærekraftsbiblioteket?

Bærekraftsbiblioteket til FN er et opplegg for skoler, biblioteker og andre organisasjoner til å arrangere lesesirkler for barn i alderen 6-12 år.

Dette er en norsk versjon av FNs Sustainable Development Goals Book Club. FNs bærekraftsmål er en felles arbeidsplan for hele verden. Gjennom 17 ulike mål skal vi få slutt på fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Vi på Haugesund folkebibliotek har laget en serie på 17 små filmer der vi presenterer hvert enkelt bærekraftsmål. Filmene er ment som en døråpner til en fantastisk ressurs – alle rettigheter tilhører FN-sambandet og deres samarbeidspartnere. Vi har laget disse filmene som et formidlingsressurs for å gjøre inngangen til Bærekraftsbiblioteket lettere.

Bærekraftsbiblioteket til FN består altså av 17 boklister med oppfølgingsmateriale, hvor hver liste er knyttet til ett bærekraftsmål som blir kort forklart. Bøkene på lista er delt inn i aldersgruppene 6-8 år, 8-10 år, 10-12 år, og organisert slik at det er lett å finne titler som passer for barn med ulike lesekompetanser.

Hver bokliste har lenke «for voksne» der du finner et formidlingsmateriale som viser hvordan dere kan snakke om de bøkene dere har lest, har forslag til andre typer aktiviteter og hvordan de kan forberedes, og viser hvordan dere med utgangspunkt i den aktuelle boka kan reflektere over bærekraftsmålet og hvordan man selv kan engasjere seg. Det er lagt opp slik at lesesirkellederen, om det er en lærer, bibliotekar, speiderleder eller noe annet, skal kunne ta i bruk opplegget uten for mye forberedelser.

Vi har laget en film for hvert mål, og på siden til de respektive målene vil du finne link til FN sine sider ved å trykke på symbolet øverst i høyre hjørne.

Er du en lærer eller leder som ønsker å lage et opplegg rundt bærekraftmålene så ta gjerne kontakt med oss på biblioteket.

Bærekraftsbiblioteket

Hva er Bærekraftsbiblioteket?

Bærekraftsbiblioteket til FN er et opplegg for skoler, biblioteker og andre organisasjoner til å arrangere lesesirkler for barn i alderen 6-12 år.

Dette er en norsk versjon av FNs Sustainable Development Goals Book Club. FNs bærekraftsmål er en felles arbeidsplan for hele verden. Gjennom 17 ulike mål skal vi få slutt på fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Vi på Haugesund folkebibliotek har laget en serie på 17 små filmer der vi presenterer hvert enkelt bærekraftsmål. Filmene er ment som en døråpner til en fantastisk ressurs – alle rettigheter tilhører FN-sambandet og deres samarbeidspartnere. Vi har laget disse filmene som et formidlingsressurs for å gjøre inngangen til Bærekraftsbiblioteket lettere.

Bærekraftsbiblioteket til FN består altså av 17 boklister med oppfølgingsmateriale, hvor hver liste er knyttet til ett bærekraftsmål som blir kort forklart. Bøkene på lista er delt inn i aldersgruppene 6-8 år, 8-10 år, 10-12 år, og organisert slik at det er lett å finne titler som passer for barn med ulike lesekompetanser.

Hver bokliste har lenke «for voksne» der du finner et formidlingsmateriale som viser hvordan dere kan snakke om de bøkene dere har lest, har forslag til andre typer aktiviteter og hvordan de kan forberedes, og viser hvordan dere med utgangspunkt i den aktuelle boka kan reflektere over bærekraftsmålet og hvordan man selv kan engasjere seg. Det er lagt opp slik at lesesirkellederen, om det er en lærer, bibliotekar, speiderleder eller noe annet, skal kunne ta i bruk opplegget uten for mye forberedelser.

Vi har laget en film for hvert mål, og på siden til de respektive målene vil du finne link til FN sine sider ved å trykke på symbolet øverst i høyre hjørne.

Er du en lærer eller leder som ønsker å lage et opplegg rundt bærekraftmålene så ta gjerne kontakt med oss på biblioteket.