Bokstart

Språk fra første stund

Les for barna i livet ditt!
En lesestund er hyggelig for både barn og voksne. Det fører til nærhet og tilknytning, og i tillegg blir barnet bedre til å både lytte og uttrykke seg og utvikler et godt ordforråd.
Bokstart- prosjektet ønsker å motivere deg som voksen til å gripe boka og lese, rime, synge og prate med barna du har i livet ditt.
Forskning viser at du som voksen spiller en viktig rolle for barnas språk- og identitetsutvikling. Ved å legge til rette for leselyst hjemme, vil du også styrke barnas lese- og skriveferdigheter.
I Haugesund er Bokstart et samarbeid mellom folkebiblioteket og helsestasjonen, og vi har fått støtte fra Sparebankstiftelsen SR-bank.

Hvordan virker Bokstart i Haugesund?
8 måneders kontroll på helsestasjonen vil du motta en Bokstart brosjyre og et gavebrev.
Ta med deg gavebrevet til biblioteket og du vil motta boken «Revungen». Det er en fin bok, uten tekst, som gjør at den kan brukes på alle språk.
Den voksne bruker bildene som utgangspung for samtale om forskjellige hverdagssituasjoner.
2 års kontroll på helsestasjonen mottar du et nytt gavebrev, med gode lesetips. Ta det med deg til biblioteket og motta en ny bok til barnet ditt.
Har du spørsmål om Bokstart-Haugesund kan prosjektleder Ingrid Bie Helgesen kontaktes.

La deg inspirere til å lese sammen med denne fine filmen fra Stadsbiblioteket i Göteborg