2022 er frivillighetens år, og 1. september er Nasjonal bibliotekdag! I den anledning vil jeg gi en stor takk til alle frivillige, lag og organisasjoner som bruker eller er innom oss på biblioteket. Biblioteket og frivilligheten har i dag mye av samfunnsoppdraget til felles.

De fleste som har vært innom folkebiblioteket i Haugesund, eller andre steder de siste årene har fått med seg at grunntanken om hva et bibliotek er har vært i endring; vi har gått fra hysj til hallo!

Men hva er det egentlig som har skjedd i folkebibliotekene? I 2014 kom en lovendring som sa at folkebibliotekene skulle være en møteplass og en arena for offentlig debatt. Dette førte med seg store endringer for hvordan folkebibliotekene tilrettela sine fysiske rom, formidlet samlingene og viktigst; vi begynte for alvor å invitere andre inn i huset. Biblioteket er ikke lengre bibliotekarene enevelde, det er ditt og mitt og alle sitt.

I Haugesund har frivilligheten omfavnet endringen, og være en viktig bidragsyter til at vi har blitt en viktig møteplass og en sentral for offentlig ordskifte.

I skrivende stund har historielaget, husfliden, hagelaget, Øyobiblioteket, Rabinowitz-foreningen og flere andre fast tilholdssted i biblioteket. Vi har knyttet viktige bånd til mange lag og foreninger, og vi har en scene som er åpen for alle. Vi har vært opptatt av å tilrettelegge for at det skal være så lav terskel som mulig å komme på biblioteket og å bruke våre tjenester.

I et samfunnsperspektiv er dette med lavintensitetsmøteplasser som bibliotekene uhyre viktig. Det å ha et sted å gå som er åpent for alle, som ikke krever noe av deg, men som tilbyr deg en møteplass, offentlige tjenester og tilhørighet mangelvare i dag. Som biblioteksjef sitter jeg ofte med en følelse av at vi går motstrøms – vi vil være gratis, ha større åpenhet, være en talerstol og gi stemme til de stemmeløse. Vi vil ikke eie huset, eller samlingene; vi vil at alt vi har og alt vi gjør skal være tilgjengelig for hele samfunnet. Biblioteket er ditt hus – med tillit og stolthet har vi åpnet dørene for alle.

I anledning Nasjonal bibliotekdag 1. september vil jeg løfte frem den innsatsen frivilligheten har lagt ned, og den bredden de kan vise til bare hos oss. Fra strikk og drøs med husflidlaget, til språkkafe, lesesirkler, fortellerstunder til internasjonal politikk med Øyo-biblioteket. At disse, og alt imellom, har en naturlig tilhørighet på biblioteket er jeg stolt av. Jeg er stolt av alle samarbeid og partnere vi har i byen. Sammen viser dere mangfoldet i befolkningen, og ikke minst formidlerkapasiteten og kunnskapen som ligger i frivilligheten.

Så tusen takk! Uten dere ville folkebiblioteket være fattigere, byen ville være fattigere og fellesskapet ville gått glipp av viktige ressurser. Haugesund folkebibliotek vil fortsette å åpne dører, ønske velkommen inn og fasilitere som best vi kan for at alle stemmer skal bli hørt. Vi heier på dere, takk for at dere bruker oss!

Innlegget ble skrevet som leserinnlegg og publisert i Haugesunds avis 1.9 2022

Skrevet av Siri Vikse