Haugesund folkebibliotek har de siste årene vært med på prosjektet Biblioteket som samskaper, støttet av Nasjonalbiblioteket. Prosjektet består av prosjektdeltakere fra fylkesbibliotekene i Buskerud, Finnmark, Rogaland og Oppland og ni folkebibliotek fra de fire fylkene. Nå har det også blitt til en bok som kan leses her.

 

Dette prosjektet har tatt tak i en av de største utfordringene norsk bibliotekvesen står ovenfor. Øistein Stabell fra Innlandet fylkesbibliotek sier i innledningen;

Bibliotekarer og andre offentlige ansatte møter ulike typer problemer og velferdsutfordringer i arbeidshverdagen. Ofte vil vi søke etter løsning ved kun å legge vår egen faglighet til grunn, men noen av disse problemene og utfordringene løses best ved å invitere innbyggere og lokalsamfunnet inn for å finne løsningen sammen med oss. 

Med prosjektet “Biblioteket som samskaper” ville vi utfordre den etablerte måten vi utvikler bibliotektjenester og løsninger på. Vi ønsket at prosjektdeltakerne i enda større grad skulle orientere seg mot det lokalsamfunnet de er en del av, og ble en aktiv deltaker i å løse de utfordringene som de står ovenfor der. Det krevde at vår bibliotekfaglighet ble koblet sammen med en samskaperfaglighet i møte med innbyggerne. På denne måten ville vi nærme oss prosjektets formål: å gjøre bibliotekene til en nyskapende og relevant samfunnsutvikler, i egen organisasjon og i lokalsamfunnet. 

                                                                                                                                                                   Biblioteket som samskaper (2020, s. 5 )

 

Vi gleder oss til å ta i bruk metodene fra prosjektet og utvikle nye, spennende tjenester sammen med dere!