Hvis du av helsemessige årsaker ikke kan komme til biblioteket, kan en bokvenn komme hjem til deg med bøker.
Fortell oss hva slags bøker du liker, og du kan få besøk én gang i måneden, eller etter avtale. Vil du ha besøk av en bokvenn, eller kjenner du noen som vil ha glede av tilbudet? Ta kontakt med oss for mer informasjon:
Hilde Hollekim, Haugesund folkebibliotek. Tlf. 52 74 44 60. E-post: folkebiblioteket@haugesund.kommune.no

Tjenesten er et samarbeid mellom Haugesund folkebibliotek og Haugesund Frivilligsentral.