Interkommunalt Arkiv Rogaland (IKA Rogaland) har nå digitalisert protokollene fra Haugesund kommunes formannskap fra 1855-1918. De kan leses på digitalarkivet:

Digitalarkivet

Protokollene ble sendt til IKA Rogaland i 2018-2019 som ledd i overføringen av historiske offentlige arkiver fra Haugesund kommune. Per idag er arkivet etter Skåre kommune, samt mesteparten av Haugesund kommunes offentlige arkiv frem til 1954 sendt til Stavanger for bevaring og tilgjengeliggjøring.