Frøbibliotek

21. januar 2022 åpner Haugesund folkebiblioteks frøbibliotek for utlån!

Vi har satset på kortreiste frø, tilpasset vårt klima. Frøbiblioteket er en del av vår satsing på bærekraft, og bærekraftbiblioteket til FN. Frøbiblioteket utvikles i samarbeid med Hagelaget i Haugesund.

Hvordan virker det?

1. Du låner frø på våren, og sår dem hjemme, på skolen, i barnehagen eller der du vil.
2. Du forsøker å høste frø fra plantene du dyrket, og leverer dem tilbake til biblioteket slik at andre kan låne dem året etter.

Ordningen er basert på tillit og er selvsagt gratis. Det er ikke mulig å reservere frø og vi ber om at dere ikke tar mer enn 2 poser av hver art, det skal være nok til alle 🙂

Hvorfor er frøbiblioteket et viktig tilbud?

Vi ønsker å bidra til at flere får kunnskap om hvordan man høster frø. Dette er viktig for å ta vare på og benytte oss av de ressursene vi har rundt oss, og for å sikre at denne viktige kunnskapen ikke forsvinner. Alle kan så et frø, du trenger ikke ha stor hage eller kunnskap om planter for å prøve deg. Ønsker du å lære mer har vi en fyldig samling med hagebøker du kan låne på biblioteket.

Vi har laget en frøliste over alle arter vi har i biblioteket. Her kan du også finne mer informasjon om hver art.

Frøliste