Selv om biblioteket er stengt finnes det en rekke gratis e-bøker og lydbøker tilgjengelig på nett også på andre språk enn norsk! Vi anbefaler disse tre nettstedene for flerspråklige lesere. Du kommer direkte til nettstedet ved å trykke på nettstedets navn.

Even though our library is closed for the time being, there’s a lot of online options. In languages other than Norwegian as well! Below we reccommend three websites offering e-books and audiobooks in many different languages. Links are in the site name.

Verdensbiblioteket kan du strømme e-bøker og lydbøker på arabisk, bosnisk/kroatisk/serbisk, tigrinja, tyrkisk, persisk og somali. Å opprette en bruker ved Verdensbiblioteket er gratis. Alt du trenger er en gyldig e-postadresse.

On the site Verdensbiblioteket e-books and audiobooks are available for free in arabic, bosnian/croatian/serbian, tigrinja, turkish, persian and somali. Creating a user is free, all you need is to be in Norway and use a valid e-mail. 

LibriVox finner du gratis lydbøker. De fleste titlene er på engelsk, men du finner også enkelte titler på blant annet fransk, tysk, italiensk og spansk.

At LibriVox audiobooks are available for free. Most titles are in english, but you can find some books in other languages as well, i.e. french, german, italian and spanish.

Project Gutenberg finner du gratis e-bøker. Også her er de fleste titlene på engelsk, men du finner også titler på fransk, tysk og portugisisk.

At Project Gutenberg e-books are available for free. Here as well the titles are mostly in english, but other languages are available. 

Oppdatering/Edit:
Audible Stories ligger lydbøker på engelsk, tysk, fransk, spansk og italiensk tilgjengelig. Disse passer for barn i alle aldre.

At Audible Stories audiobooks for children of all ages are available for free in english, german, french, spanish and italian.