Rogaland fylkeskommune og Hele Rogaland leser-prosjektet har valgt fotoboken «Plattformen som ikke kunne velte» til årets bok, som en markering av Kielland-ulykken som skjedde for 40 år siden. Boken deles ut på Haugesund folkebibliotek fra og med lørdag 12 september.

40 år siden Alexander Kielland-ulykken

Hele Rogaland leser skal i samarbeid med LO Rogaland dele ut totalt 30.000 gratiseksemplarer av den sterke fotoboken «Plattformen som ikke kunne velte» til fylkets innbyggere. Boken er laget av Tord F. Paulsen og Marie Smith-Solbakken.

I 2020 er det 40 år siden Alexander Kielland-ulykken der 123 menneskeliv gikk tapt. Ulykken, som fant sted 27. mars 1980, er den verste som har rammet norsk oljeindustri. Med «Plattformen som ikke kunne velte» som årets bok, ønsker Rogaland fylkeskommune i samarbeid med LO å markere ulykken og hedre alle oljearbeidere som har bidratt med å bygge velferden i landet vårt.

Aslak Sira Myhre har skrevet forordet til boken, som består av korte tekster og portretter laget av fotograf Tord F. Paulsen. Fotografiene viser 103 enkeltskjebner som gir leseren et inntrykk av alle de følelser og tanker som kommer i kjølvannet av en slik ulykke, både blant de etterlatte, redningsmannskapet og beslutningstakere.

Forsker og professor Marie Smith-Solbakken ved Universitetet i Stavanger er bokens redaktør sammen med Paulsen.

I høst kommer Marie Smith-Solbakken og Tord F. Paulsen til Haugesund folkebibliotek for å delta på et arrangement om boken. Vi kommer tilbake til dato for arrangementet.

Mer om Hele Rogaland leser:

https://www.rogfk.no/vare-tjenester/kultur-og-idrett/fylkesbibliotek/hele-rogaland-leser/