Gebyr og erstatning

Gebyrsatser:
Erstatning av tapt lånekort: kr 35

Purregebyr på ikke innlevert materiale:
1. purring 40 kroner
2. purring 70 kroner
Fakturagebyr 150 kroner

Barn under 15 år, som låner med eget lånekort, blir ikke tildelt gebyr.

Erstatningssatser på tapt materiale: 

  • Dersom lånt materiale ikke leveres etter 2.gangs purring ansees materialet for tapt, og saken sendes til Haugesund kommune for innkreving. 
  • Tapt materiale erstattes med gjeldene pris på materialet hentet fra biblioteksystemet eller bokhandel, pluss fakturagebyr.  
  • Ødelagt og tapt materiale som betales over skranken, erstattes med gjeldene pris på materialet hentet fra biblioteksystemet eller bokhandel. Minstebeløp for erstatning over skranken er kr 150.- 
  • Eldre, spesielt sjeldent eller ekstra verdifullt materiale prises individuelt. Det samme gjelder materiale som ikke lenger kan skaffes i tilsvarende format. 
  • Innlån fra andre bibliotek erstattes etter eierbibliotekets takster, pluss fakturagebyr. 

Godkjent av Bystyret mai. 2022

 

Vil du unngå gebyr?

Dersom du ikke rekker å levere på tiden, kan du fornye lånet. Reserverte titler kan ikke fornyes.

  • Fornying kan gjøres i appen vår: Bibliofil. Klikk på Lånt og bestilt – her kan du fornye lån.
  • Via hjemmesiden vår: haugesundbibliotek.no Her finner du Logg inn Mine sider.
  • Du kan fra mobiltelefon fornye alle lånene dine med kun én SMS til nr 2242. OBS: Reserverte titler blir ikke fornyet.Send en SMS med teksten: bib forny og nummeret fra lånekortet til 2242. Eks: bib forny N999999999 (N999999999 er lånenummeret fra felles lånekort). Store og små bokstaver fungerer om hverandre.