Gebyr og erstatning

Gebyrsatser:
Erstatning av tapt lånekort: kr 30

Purregebyr på ikke innlevert materiale:
1. purring 30 kroner
2. purring 60 kroner
Fakturagebyr 150 kroner

Erstatningssatser på tapt materiale: 

  • Dersom lånt materiale ikke leveres etter 2.gangs purring ansees materialet for tapt, og saken sendes til Haugesund kommune for innkreving. 
  • Tapt materiale erstattes med gjeldene pris på materialet hentet fra biblioteksystemet eller bokhandel, pluss fakturagebyr.  
  • Ødelagt og tapt materiale som betales over skranken, erstattes med gjeldene pris på materialet hentet fra biblioteksystemet eller bokhandel. Minstebeløp for erstatning over skranken er kr 150.- 
  • Eldre, spesielt sjeldent eller ekstra verdifullt materiale prises individuelt. Det samme gjelder materiale som ikke lenger kan skaffes i tilsvarende format. 
  • Innlån fra andre bibliotek erstattes etter eierbibliotekets takster, pluss fakturagebyr.