Gebyr og erstatning

Gebyrsatser:
Erstatning av tapt lånekort: kr 30

Purregebyr på ikke innlevert materiale:
1. purring 30 kroner
2. purring 60 kroner
Regning 150 kroner

Etter to purringer sendes regning på ikke levert materiale. Biblioteket bruker minimums standardsatser som omfatter: Nypris for tilsvarende materiale samt omkostninger (bokplast, strekkode, RFID-brikker samt personalets arbeid med bestilling og istandgjøring). Dersom utlånt materiale ikke blir levert eller erstattet ved regningsforfall blir kravet oversendt til kemneren i Haugesund for rettslig innfordring. Om en låner leverer tilbake erstattet materiale innen en uke etter at det er betalt, kan erstatningssummen refunderes, men låneren må fortsatt betale gebyr.

Minimumsatser for erstatning av ikke levert materiale (justeres årlig ved bystyrets budsjettbehandling):

Type materielle/eieravdeling Lesesal, hovedutån
musikkavd.
Barne- og
ungdomsavdeling
Skjønnlitteratur
Innbundet
Heftet
400
200
300
Faglitteratur 450 350
Billedbøker / pekebøker 250
Magasinbøker 500
Film, cd, musikk-cd, DVD
Dobbel-cd
200
300
200
300
Film, blu-ray 250 250
Tegneseriealbum 450 350
Tidsskrifter/tegneserier
enkelthefter
150 100
Lydbøker 450 350
Lydbøker, digi-bok 450 350
Enkelt-cd (erstatnings-cd) 200 150

Biblioteksjefen har fullmakt til å avvike fra de vedtatte satsene i enkelttilfeller der gebyret av åpenbare grunner er urimelig.