Retningslinjer for lån

Man må reservere rom innen 24 timer FØR bruken av rommet skal skje. Vi har møterom som er forbeholdt grupper på tre personer eller mer. Større grupper vil bli prioritert.
Lån av rom utenom åpningstiden kan arrangeres etter spesiell avtale. Ta kontakt på epost ved forespørsel om dette.

Rydding

Rommet forlates med standard oppsett av stoler/bord. Det skal ikke ligge igjen oppvask, søppel eller lånt utstyr på rommet etter bruk. Biblioteket er ikke ansvarlig for leietakers/deltakers eiendeler. 

Servering av mat og drikke

Biblioteket anbefaler de som  ønsker servering av mat / drikke å henvende seg til kafeen i biblioteket, Hos Carlos.

Kontakt Carlos

 

LOKALER TIL UTLÅN I BIBLIOTEKET

Logo - BookUp