Etter hvert som vi kommer ut av pandemien og igjen kan planlegge for fremtiden fikk vi et behov for å ta en fot i bakken i forhold til egne tjenester, hvordan vi utvikler oss og hvor vi er på vei.

Dette resulterte i en Kvalitetsmelding, og tanken er at Haugesund folkebibliotek fra nå av vil begå slike meldinger årlig. Både for de ansatte, for å belyse utfordringer og resultater og for å være en synlig og tydelig samfunnsaktør vil en kvalitetsmelding være et viktig verktøy.

Her finner dere meldingen i sin helhet. Jeg håper den er interessant lesing.

PS – har du innspill eller spørsmål til meldingen eller utviklingen av biblioteket så hører jeg gjerne fra deg.

Vennlig hilsen
Siri Vikse
Biblioteksjef