Mer og mer av publikasjoner fra kommune, fylke og stat kommer kun i digital form. Noen ganger er det vanskelig å navigere i statlige organer for å finne rett informasjon, og på denne siden vil vi prøve å samle relevante lenker og nettsider.

Er det noe du mener mangler eller lurer du på noe så ta gjerne kontakt med oss på biblioteket.

Informasjon fra kommunen:

 

Informasjon fra Storting og Regjering:

 

Andre byråer og nettsteder:

 

Statsmaktene

Foto: Stortinget

“Statsmaktene” er digitale dokumenter fra regjering, storting og domstolene. Til sammen representerer dette en unik kilde til det politiske Norge. “Statsmaktene” er ei stor satsing i Nasjonalbiblioteket. Det har vært viktig å gjøre dette omfattende og til dels uoversiktlige materialet lettere tilgjengelig for flere

Relevant støttelitteratur er også digitalisert, og alle dokumentene i serien Norges offisielle utredninger (NOU’ene). Tilfanget av aktuelt materiale vil øke etter hvert som mer blir lagt ut i tjenesten.

Alt materialet er søkbart og strukturert ved hjelp av navigatorer.

Hele det digitale materialet er OCR- og strukturbehandla slik at alt er søkbart; tittel, forfatter, innholdsregister og alle ord i alle bind. Registerbindene, der det ligger henvisninger til alle forekomster av en sak, er spesielt korrekturlest, og ved hjelp av opplenking er det mulig å gå direkte fra registerbind til konkret dokument.