Skipsliste fra arkivet

Under finner du samlet informasjonen vi har om alle skipene i arkivet. De er sortert på året de ble kjøpt inn.

D/S FØINA (1915-1939)

Les mer om D/S FØINA på skipshistorie.net 

Mannskapskort: 1931-1940


Fra arkivet til Christian Haaland:

Memorial merket 1918-1950

D/S A/S Føina 

1939 Torpedert og senket 10/12 av den tyske ubåten U 20(Kapitänleutnant Karl-Heinz Moehle) øst for Dundee, Scotland mens hun var på reise fra Sarpsborg til Grangemouth, Scotland i ballast.
FØINA var meldt savnet siden hun forlot Sarpsborg 07/12.
Besetningen på 18 omkom. En livbåt med 2 omkomne ble funnet 12/12 ca. 160 nm VNV av Rattray Head, Scotland.

D/S UTSTEIN / D/S ANNAHO (1915)

Les mer om D/S UTSTEIN på sjøhistorie.no

Som D/S UTSTEIN;
Overtidslister; «Overtid i maskinen» Blyth 1915 (Avfotografert)
Reiseregnskap; Blyth 1915 (avfotografert)

[Omdøpt ca april 1915 til D/S ANNAHO, fra høsten 1915 eid av Chr. Haaland]

Les mer om DS ANNAHO på sjøhistorie.no 

Som D/S ANNAHO; 

Forsikringssak 1915

Overtidslister i maskin 1915

Reiseregnskap 1915

Hyreregnskap 1915

Manifest 1915

Bilag; 1916, 1916 (Eid av Chr. Haaland. Blir avfotografert.)

D/S A/S Annaho

D/S GOLDEN GATE (1917-1936)

Les mer om D/S GOLDEN GATE på skipshistorie.net 

Kapteinsregnskap; 1933, 1934, 1935-36

 

 

D/S A/S Golden Gate 

D/S H. C. FLOOD (1917-1936)

Ler mer om H.C. FLOOD på skipshistorie.net 

Posisjonstelegrammer; 1936

Korrespondanse/kapteinsbrev: 1927

Mannskapskort: 1931-1939

D/S A/S H. C. Flood


I arkivet etter Christian Haaland;

Dekksdagbok; 1919-1920, 1926-1928

Memorial; 1918-1946

D/S KEY WEST (1917-1930) / SUDERHOLM (1930-1947)

Les mer om DS KEY WEST på skipshistorie.net

Korrespondanse/Kapteinsbrev; 1929

Som SUDERHOLM:

Posisjonstelegrammer; 1934, 1937, 1938, 1939

Trygdekassen; 1938, 1939, 1940 (klausulert)

Mannskapskort: 1930-1940, 1941-1947

D/S A/S Key West


Fra arkivet til Christian Haaland:

Memorial;  som KEY WEST; 1918-1931, som SUDERHOLM; 1932-1948

 

 
Hentet fra skipshistorie.net:
1917 Bygget som KEY WEST av Seattle Construction & Dry Dock Co., Seattle, WA, USA for Knut Knutsen OAS, Haugesund. Sjøsatt 11/04, levert i juni. Byggesum NOK 2.800.000.
1920 Overført til D/S A/S Key West (Knut Knutsen OAS), Haugesund.
1930
Forlot i mai opplag i Stavanger for Malmö, Sverige. Ombygget for SEK 370.000 inkludert klassing til tankskip ved Kockums Mekaniska Verkstads, Malmö. Ny tonnasje: 7.060 tdw, 4.908 brt, 2.845 nrt. Levert i oktober som SUDERHOLM. Brukt som transportskip for hvalkokeriet SUDERØY.
1940 Ankom 05/04 i konvoi fra New York, NY, USA til Liverpool, England. Kaptein var Conrad Mørland.
Nortraship ble managers 22/04.
1941 Reddet greske sjøfolk i Atlanterhavet.
1944 Fra 01/03 i tankfart i indre Middelhavet.
1945 Lå 08/05 i Port Said, Egypt.
1946 Ankom i desember for reparasjoner ved Haugesund Mekaniske Verksted, Haugesund.
1947 Ferdig reparert i mai.
Solgt i juni for GBP 83.500 til S.A. Hellenique Transpetrol, Piraeus, Hellas. Omdøpt til RODOS.

D/S VIBRAN (1) (1919-1935)

1891 Bygget for John & Ole Andreas Knudsen.
1903 Overtatt av John Knudsen m. fl., Haugesund.
1908 Overtatt av Knud Johan Knudsen m. fl., Haugesund.
1916 Overtatt av John August Knudsen, Haugesund.
1919 Overtatt i juni av Knut Knutsen OAS, Haugesund

Dekksdagbøker; 1905 (Avfotografert), 1908-1909 (avfotografert) Deler av dagbok fra 1910 (dårlig stand)

Bilag: 1934

Kapteinsregnskap: 1932-34, 1935

 

D/S LISBETH (2) (1922-1951)

Les mer om D/S LISBETH på skipshistorie.net 

Bilag: 1932, 1934, 1935, 1936

Kapteinsregnskap: 1932, 1933, 1934/35

Trygdekassen: 1928, 1939, 1940 (klausulert)

Posisjonstelegrammer: 1933, 1936, 1937, 1939

D/S A/S Lisbeth

 

 

 

D/S SOKNDAL (1923-1934)

Les mer om D/S SOKNDAL på skipshistorie.net

Kapteinsregnskap: 1933/34,

Bilag; 1933,

Posisjonstelegrammer; 1933,

Journal: 1925-1940

D/S A/S Varøy
Overført D/S A/S Golden Gate i 1930

 

D/S STORESUND (1923-1950)

Les mer om DS STORESUND på skipshistorie.net

Kapteinsregnskap; 1932, 1937

Bilag; 1932

Posisjonstelegrammer; 1936, 1937, 1939

Korrespondanse/kapteinsbrev, 1926

Telegrambøker (kopibøker); ca 1930-1934

Trygdekassen: 1940 (klausulert)

Journal: 1925-1937

D/S A/S Varøy

 

 

 

 

 

D/S JOHN BAKKE (2) (1923-1929)

Les mer om D/S JOHN BAKKE (2) på skipshistorie.net

Korrespondanse – kapteinsbrev: 1927,

D/S A/S Jeannette Skinner

M/S VINLAND (1924-1954)

Les mer om MS VINLAND på skipshistorie.net 

Manifester: 1933, 1934, 1935, 1938, 1940

Kapteinsregnskap: 1934, 1935

Trygdekassen: 1938, 1939, 1940 (klausulert)

Posisjonstelegrammer: 1933, 1936, 1937, 1939

Korrespondanse – kapteinsbrev: 1926, 1927, 1928

Bilag: 1937, 1938, 1939

Mannskapskort: 1931-1936, 1940-1954

 

D/S IDA (2) (1924-1935)

Les mer om DS IDA på skipshistorie.net 

Kapteinsregnskap: 1932-33, 1933, 1934, 1935

Mannskapskort: 1931-1935

D/S A/S Jeannette Skinner

D/S SUDERØY / BALTO (1925-1959)

Les mer om DS SUDERØY på skipshistorie.net

Trygdekassen: 1938, 1939, 1940 (klausulert).

Hvalfanger-A/S Suderøy

M/T O.A. KNUDSEN (2) (1925-1937) / M/T ELI KNUDSEN (1937-1939)

Les mer om O.A. KNUDSEN (2) på skipshistorie.net 

Kapteinsregnskap; 1934, 1935, 1937

Bilag: 1932, 1933, 1934, 1937

Posisjonstelegrammer: 1931, 1934, 1936

Korrespondanse/kapteinsbrev; 1926, 1927, 1928

Mannskapskort: 1932-1945

Som M/T ELI KNUDSEN; 

Kapteinsregnskap; 1937

Bilag; 1937

Posisjonstelegrammer; 1937, 1938, 1939

Trygdekassen; 1938, 1939, 1940 (klausulert)

Mannskapskort: 1935-1945

D/S A/S Jeanette Skinner

 

 

 

 

 

MT IDA KNUDSEN (1) (1926-1941)

Les mer om MT IDA KNUDSEN på skipshistorie.net 

Bilag: 1932, 1933

Posisjonstelegrammer: 1932, 1934, 1936, 1937, 1938, 1939

Trygdekassen: 1938, 1939, 1940

Mannskapskort: 1931-1941

D/S A/S Jeanette Skinner

M/T MARIE BAKKE (1) (1926-1956)

Les mer om M/S MARIE BAKKE på skipshistorie.net

Bilag: 1932, 1933, 1937, 1938

Manifester 1934, 1935, 1936, 1937, 1938

Kapteinsregnskap: 1932, 1933, 1936, 1937

Korrespondanse – kapteinsbrev: 1926, 1927, 1928, 1929, 

Posisjonstelegrammer; 1932, 1934, 1936, 1939

Trygdekassen: 1938, 1939

Mannskapskort: 1930-1940, 1941-1952, 1953-1957

 Skibs-A/S Marie Bakke

1940 Nortraship ble managers i april.
1946 Returnert til eierne.
1956 Overført i mars til D/S A/S Varøy (Vibran Shipping; c/o Knut Knutsen), Haugesund.

D/S VARØY (1928-1942)

Les mer om DS VARØY på krigsseilerregisteret.no

Kapteinsregnskap: 1934, 1937

Bilag; 1935

Posisjonstelegrammer; 1936

Trygdekassen; 1938, 1940 (klausulert)

Mannskapskort: 1931-1934


Fra arkivet etter Christian Haaland: 

Memorial; 1929-1949

 

Hentet fra krigsseilerregisteret.no:
10/1927 – Innkjøpt av A/S Atlas v/ Chr. Haaland, Haugesund.
2/1928 – Overtatt av Den Skandinaviske Syd Pacific Linje v/ Knut Knutsen OAS, Haugesund.
1929 – Reg. på D/S A/S Varøy v/ Knut Knutsen OAS, Haugesund – VARØY
8.10.1942 – VARØY sank etter kollisjon i convoy off Gt. Yarmouth på på reise fra Southend-Grangemouth med      sement.

D/S ANGOLA (1928-1929) / D/S SUDERØY III (1929-1938) / D/S LANDANES (1938-1968)

Les mer om skipet på skipshistorie.net

Trygdekassen; 1940 (klausulert)

1928 Hvalfanger-A/S Praia Amelia
1929 Overført i august til Hvalfangst-A/S Suderøy (O. A. Knutsen), Haugesund. Omdøpt til SUDERØY III.
1938 Ombygget i januar til yacht/passasjer/lastebåt ved Haugesunds mek. Verksted.
Omdøpt til LANDANES.
1940 Rekvirert 10/06 av Die Kriegsmarine som NS.09 SINDBAD.
1945 Returnert til eierne i mai. Omdøpt til LANDANES. Brukt til fiske, sleping og personelltransport.
1947 Ombygget til passasjerskip. Leid ut til Haugesund Dampskibsselskab, Haugesund.

M/T HILDA KNUDSEN (1) (1928-1947)

Les mer om MT HILDA KNUDSEN på skipshistorie.net 

Maskindagbøker; (utdrag) juli 1928-nov 1937

Posisjonstelegrammer; 1931, 1932, 1934, 1936, 1937, 1938, 1939

Korrespondanse/kapteinsbrev: 1928, 1929

Mannskapskort: 1932-1939, 1941-1947

1947 Overført i juli til Skibs-A/S Hilda Knudsen (Chr. Haaland), Haugesund. (Arv)


Fra arkivet etter Christian Haaland; Memorial 1929-1947

D/S TOSCA (1929-1940)

Les mer om D/S TOSCA på skipshistorie.net

Bilag; 1933, 1935

Kapteinsregnskap; 1934,1935, 1936, 1937

Posisjonstelegrammer; 1933, 1936, 1937, 1939

Trygdekassen; 1938, 1940

Manifest; 1932, 1933, 1934, 1937, 1939, 1940

Kapteinsbrev (i korrespondanse); 1929

Mannskapskort: 1931-1945

Skibs-A/S Pacific 

M/S INDRA (1929-1942)

Les mer om M/S INDRA på skipshistorie.net

Kapteinsregnskap; 1931, 1932, 1933, 1934, 1936, 1937
Overtidslister nov 1936 (avfotografert)
Reiseregnskap inkl. hyre; august 1937, Sverige 22.3-14.4 1937 (avfotografert)

Bilag; 1936

Manifest; Fra Den Skandinaviske Syd Pacific Linje; 1934-1936

Trygdekassen; 1938, 1940

Posisjonstelegrammer; 1936, 1937, 1939

Kapteinsbrev (i korrespondansen); 1929

Mannskapskort: 1934-1937,

Skibs-A/S Pacific 

M/S GEISHA (1929-1950)

Les mer om M/S GEISHA på skipshistore.net

Kapteinsregnskap; 1936,

Bilag; 1935, 

Manifest/ B/L: 1935, 1936, 1937, 1938,

Posisjonstelegrammer; 1932, 1934, 1936,  1937, 1939,

Trygdekassen; 1938, 1940 (klausulert)

Kapteinsbrev (i korrespondansen); 1929

Mannskapskort: 1932-1939, 1942-1950

Skibs-A/S Pacific

M/S JOHN BAKKE (3) (1929-1956)

Les mer om MS JOHN BAKKE på skipshistorie.net 

Manifest: 1933, 1934, 1935, 1937, 1938, 1939, 1940

Trygdekassen: 1938, 1939 (klausulert)

Bilag; 1935

Kapteinsregnskap: 1937

Korrepsondanse – kapteinsbrev: 1929

Posisjonstelegrammer: 1931, 1932, 1934, 1936, 1939

Mannskapskort: 1931-1939, 1945-1956

 

 

 

 

M/S SAMUEL BAKKE (1929-1947)

Ler mer om MS SAMUEL BAKKE på skipshistorie.net

Manifester; 1933, 1934, 1937, 1938

Posisjonstelegrammer; 1931, 1932, 1934, 1936, 1939

Korrespondanse/kapteinsbrev; 1929

Hyreregnskap; løse udaterte mapper (i arkivet fra sjøhuset)

Mannskapskort: 1938-1940, 1956-1958

 
Hentet fra skipshistorie.net:
1929 Bygget som SAMUEL BAKKE av A/B Götaverken, Göteborg, Sverige for Skibs-A/S Samuel Bakke (Knut Knutsen OAS), Haugesund. Sjøsatt 02/05, levert i juli.
1940 Nortraship ble managers i april.
1946 Returnert til eierne.
1947 Christian Haaland, Haugesund ble managers i juli.
1955 Omdøpt til NYBAKKE.
1956 Overført i januar til D/S A/S Varøy (Vibran Shipping; c/o Knut Knutsen), Haugesund. Omdøpt til SAMUEL BAKKE.

D/S POLJANA (1929-1934)

Les mer om DS POLJANA på skipshistorie.net

Manifest: 1933, 1934, 

Posisjonstelegrammer; 1933

Mannskapskort: 1933-1934

Skibs-A/S Pacific

M/T ANNA KNUDSEN (1) (1931-1960)

Les mer om MT ANNA KNUDSEN på skipshistorie.net

Bilag; 1931

Kapteinsregnskaper: 1934, 1935

Trygdekassen; 1938, 1939, 1940 (klausulert)

Posisjonstelegrammer: 1931, 1932, 1934, 1936, 1937, 1938, 1939

Mannskapskort: 1932-1940, 1941-1954, 1954-1959

D/S A/S Jeanette Skinner

 

M/S KAIA KNUDSEN (1) (1931-1947)

Les mer om M/S KAIA KNUDSEN på skipshistorie.net

Trygdekassen; 1938, 1939, 1940 (klausulert)

Mannskapskort: 1939-1941, 1943-1947

1930 Bygget som KAIA KNUDSEN ved Blohm & Voss, Hamburg, Tyskland/A/B Götaverken, Göteborg, Sverige for Skibs-A/S Samuel Bakke (Knut Knutsen OAS), Haugesund. Sjøsatt 30/08.
1931 Levert i januar.
1940 Berget i februar 13 mann fra britiske SEA RAMBLER i sterk snøstorm i Nord Atlanteren.
1940 Nortraship ble managers i april.
1941 Truffet av to bomber i midskipet utenfor Milford Haven, England og ble hardt skadet mens hun var på reise fra Bermuda til Milford Haven. 3. styrmann omkom. Kom seg inn til Milford Haven for egen maskin hvor hun ble reparert og satt i fart igjen.
1945 Returnert til eierne i oktober.
1947 Overført til Skips-A/S Samuel Bakke (Chr. Haaland), Haugesund.
1954 Omdøpt til NYHAL

Fra arkivet til Christian Haaland:

Dekksdagbok: feb 1932-mai 1946

Maskindagbøker; 1934-1936

Memorial; 1931-1949

 

M/S JOHN KNUDSEN (1) (1934-1942)

Les mer om M/S JOHN KNUDSEN (1) på skipshistorie.net

Bilag: 1936

Trygdekassen: 1938, 1939, 1940 (klausulert)

Mannskapskort: 1939-1945


Fra arkivet til Christian Haaland:

Memorial; 1.4 1934-30.6 1938, juli 1938-1947 

Hentet fra skipshistorie.net:
1929 Kontrahert i juli for SEK 3.392.812.
1934
 Bygget som JOHN KNUDSEN ved A/B Götaverken, Göteborg, Sverige for D/S A/S Hilda Knudsen (Knut Knutsen OAS), Haugesund. Sjøsatt 10/03, levert i mai.
1940 Nortraship ble managers i april.
Internert 22/06 i Oran, Algerie.
1941 Satt i fart 27/06 for Vichy-Frankrike som ROUERQUE.
1942 Overtatt 19/01 av Die Kriegsmarine. Satt i fart mellom Svartehavet og Egeerhavet. Benyttet navnene JOHN KNUDSEN,ROUERQUE og TONI I.
1944 Senket 09/10 ved Salamis, Hellas som blokade.

M/S VIBRAN (2) (1935-1942)

Les mer om M/S VIBRAN (2) på skipshstorie.net 

Manifester; 1937, 1938, 1939

Trygdekassen; 1938, 1939, 1940 (klausulert)

Mannskapskort: 1935-1940

Hentet fra skipshistorie.net;

1935 Bygget som VIBRAN ved Helsingørs Jernskibsværft & Maskinbyggeri, Elsinore, Danmark for Skibs-A/S Ogeka (Ole Andreas Knutsen), Haugesund. Gikk første tur til England og lastet stykkgods for Jamaica og bananer som returlast.
1938 Knut Knutsen OAS, Haugesund ble manager i mars.
1940 Uteflåten.
1942 Torpedert og senket 24/09 av den tyske ubåten U 582(Kapitänleutnant Werner Schulte) i posisjon 42.45N-42.45V mens hun var på reise fra Cardiff, Wales til Halifax, NS, Canada i ballast. Mannskapet på 35 og 11 passasjerer omkom.

D/S EIKHAUG (1935-1942)

Les mer om DS EIKHAUG på skipshistorie.net 

Kapteinsregnskap: 1934, 1936, 1937

Trygdekassen: 1938, 1938, 1940 (klausulert)

Posisjonstelegrammer; 1936, 1937, 1938

Eier; Eikhaugs Rederi A/S, Haugesund

Disponent: O. A. Knutsen, Haugesund

M/S MARTIN BAKKE (1) (1936-1963)

Les mer om MS MARTIN BAKKE på skipshistorie.net 

Manifester; 1937, 1938, 1939, 1940

Trydekassen; 1938, 1939 (klausulert)

Mannskapskort: 1936-1940, 1942-1953

 

 

Skips-A/S Marie Bakke 

M/S EMMA BAKKE (1937-1947)

Les mer om MS EMMA BAKKE på skipshistorie.net 

[Omdøpt fra SVEADROTT 1937, les mer om SVEADROTT på faktaomfartyg.se ]

Gikk som timecharter i linjefart for Knutsen fra 1929.

Manifester: 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939

Trygdekassen; 1938, 1939, 1940 [klausulert]

Bilag: 1937, 1938, 1939

Posisjonstelegrammer; 1939

Dekksdagbøker: febr – aug 1953

Mannskapskort: 1937-1940

Skips-A/S Hilda Knutsen 

Overtatt som arv av Christian Haaland.


Fra arkivet etter Christian Haaland; 

Dekksdagbøker; mai 1937-sept 1945, juni 1950-des 1950, 

Memorial; 1937-1949

Manifest; 1949-50

Laste/losseskjema; 1948-1949

M/S ELISABETH BAKKE (1937-1970)

Les mer om MS ELISABETH BAKKE på skipshistorie.net 

Manifester; 1937, 1938, 1939, 1945

Trygdekassen; 1938, 1939 (klausulert)

Mannskapskort: 1937-1940, 1941-1953, 1953-1958

1936 Bygget som ELISABETH BAKKE av A/B Götaverken, 
Göteborg, Sverige for D/S A/S Jeanette Skinner (Knut Knutsen 
OAS), Haugesund. Sjøsatt 19/12.
1937 Levert i mars.
1938 En ekstra kjølekompressor installert.
1940 Internert i Göteborg fra april. Ett av Kvarstad-skipene.
1941 Forlot 23/01 Göteborg og kom velberget fram til 
England.
Nortraship ble managers fra januar.
1945 Returnert eierne i oktober. Satt inn i Knutsens Linje på Sør Amerika.
1946 Lå 05/02 ved A/B Götaverken for oppgradering. Ble beordret til Oslo for å frakte Knut Knutsens båre hjem til Haugesund med ankomst 08/02.

1964 Dokksatt fra 13 til 25/11 ved Haugesund Mek. Verksted, Haugesund.
1969 Dokksatt fra 10 til 24/03 ved Haugesund Mek. Verksted, Haugesund.
1970 Solgt i august for USD 480.000 til Sameiet m/s «Elisabeth” (Mesa Industri & Shipping A/S), Sandefjord. Omdøpt til ELISABETH.

M/S MARGRETHE BAKKE (1938-1970)

Les mer om MS MARGRETHE BAKKE på skipshistorie.net 

Manifester: 1938

Bilag: 1939

Posisjonstelegrammer: 1939

Trygdekassen: 1939 (klausulert)

Mannskapskort: 1938-1939, 1940-1953, 1953-1966,

D/S A/S Golden Gate

 

M/S SOFIE BAKKE (1) (1938-1940)

Les mer om MS SOFIE BAKKE på skipshistorie.net 

Bilag; 1938, 1939, 1939/40

Manifest: 1938, 1939

Trygdekassen; 1938, 1939 (klausulert)

Hentet fra skipshistorie.net;

1938 Bygget som SOFIE BAKKE av A/B Götaverken, 
Göteborg, Sverige for Skibs-A/S Hilda Knudsen (Knut Knutsen 
OAS), Haugesund. Sjøsatt 22/01, levert i april. Byggesum SEK 2.946.000.
1940 Nortraship ble managers fra april.
Sank 04/08 etter kollisjon med svenske MS LIMA ca. 5 nm øst 
av Buchanness, Scotland mens hun var på reise fra Tocopilla, 
Chile til London, England med stykkgods.
Krigserstatning NOK 6.106.000.

M/T O.A. KNUDSEN (3) (1938-1942)

Les mer om MT O.A. KNUDSEN på skipshistorie.net 

Posisjonstelegrammer; 1938, 1939

Trygdekassen; 1938, 1939 (klausulert)

D/S A/S Marie Bakke

1940 Nortraship ble managers i april.
1942 Torpedert og skutt i senk 05/03 av den tyske ubåten U 128

M/S SOFIE BAKKE (2) / OGEKA / OGEKA BAKKE (1945-1971)

Les mer om MS SOFIE BAKKE (2) på skipshistorie.net

Hyreregnskap: 1968-1971 (OGEKA)

Korrespondanse – kapteinsbrev: 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971

Hentet fra skipshistorie.net:
1941 Bygget som SOFIE BAKKE av A/B Götaverken,
Göteborg, Sverige for Skibs-A/S Pacific (Knut Knutsen
O.A.S.), Haugesund. Sjøsatt 28/08. Lagt opp under WWII.
1945 Ferdigbygget. Levert 07/08.
1950 Omdøpt i juli til OGEKA.
1954 Omdøpt i september til OGEKA BAKKE.
1971 Solgt i november

 

 

M/S K.J. KNUDSEN (1945-1963)

Les mer om K.J. KNUDSEN på skipshistorie.net; 

Trygdekassen; 1938, 1939 (klausulert)

Hentet fra skipshistorie.net: 

1939 Bygget som K. J. KNUDSEN av A/B Götaverken, Göteborg, Sverige for Knut Knutsen OAS, Haugesund. Sjøsatt 18/12.
1940 Ferdigbygget i juni. 
Proforma solgt til Rederi-A/B Zenit (Torsten Petterson), Göteborg. Omdøpt til BELLONA. Lagt opp.
1945 Levert 07/08 som K. J. KNUDSEN til D/S A/S John Bakke (Knut Knutsen OAS), Haugesund.
1948 Overført til D/S A/S Lisbeth (Knut Knutsen OAS), Haugesund.
1954 Ny dieselmotor installert: Burmeister & Wain 75-VTF-170/60. 2-takt/enkltv., 5-sylinder med eksosstempel, syl. dim.: 750 x 2.300 mm. 6.500 BHK. Bygget av Burmeister & Wains Maskin- & Skibsbyggeri, København, Danmark.
1963 Ankom 15/02 til Barcelona, Spania for hugging som begynte 01/03 ved Cia. de Consignaciones y Fletamentos Maritimos S.A.

M/S OLAV BAKKE (1945-1959)

Les mer om OLAV BAKKE på skipshistorie.net

Mannskapskort: 1945-1959

 

M/S GJERTRUD BAKKE (1950-1978)

Les mer om M/S GJRETRUD BAKKE på skipshistorie.net

Mannskapskort: 1950-1953, 1953-1958

 

M/S BAKKE BOY (1951-1952)

Les mer om BAKKE BOY på skipshistorie.net

Mannskapskort: 1951-1952

M/S KNUT KNUTSEN OAS (2) (1951-1967)

Les mer om KNUT KNUTSEN OAS på skipshistorie.net 

Mannskapskort: 1954-1959

MT VIBRAN (3) (1954-1956)

Les mer om MT VIBRAN på skipshistorie.net

Mannskapskort: 1954-1959


1956 Overført i januar til D/S A/S Varøy (Vibran Shipping; c/o Knut Knutsen), Haugesund.

M/S KRISTIN BAKKE (1955-1981)

Les mer om KRISTIN BAKKE på skipshistorie.net

Mannskapskort: 1955-1959

M/S INGER KNUDSEN (1957-1970)

Les mer om INGER KNUDSEN på skipshistorie.net

Mannskapskort: 1960-1962

M/S LLOYD BAKKE (1959-1983)

Les mer om LLOYD BAKKE på skipshistorie.net 

Mannskapskort: 1959-1964

M/S EMMA BAKKE (2) (1962-1981)

Les mer om MS EMMA BAKKE (2) på skipshistorie.net 

Konnossementer:

Westbound: 1971, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980

Northbound; 1980, 1981

Eastbound; 1971, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979

Southbound: 1980, 1981

Hyreregnskap: 1965-1978

Korrespondanse – kapteinsbrev/skuld: 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 

Dekksdagbøker; 

juli 1965-jan 1966

aug 1974-des 1977

jan 1979-juli 1979

juni 1972-mars 1981

Maskindagbøker: 

april 1978-aug 1981

Oljedagbøker: 

mai 1975 – mars 1978

sept 1978 – juli 1981

Dagbok for forpleiningen; 

1974-1975

1977-1979

1981

Radiobok:

jan 1979 – aug 1981

 

 

 

M/S MARTIN BAKKE (2) (1965-1972)

Les mer om MARTIN BAKKE på skipshistorie.net

Mannskapskort: 1965-1968

 

M/S MARTHA BAKKE (1960-1983) / KNUT SUPPORTER (1983-1985)

Les mer om MARTHA BAKKE / KNUT SUPPORTER på skipshistorie.net

Som MARTHA BAKKE:

Mannskapskort: 1960

M/S KNUT KNUTSEN OAS (1949-1951) / M/S ELI KNUDSEN (1951-1961)

Les mer om KNUT KNUTSEN OAS / ELI KNUDSEN på skipshistorie.net 

Som KNUT KNUTSEN OAS:

 

Som ELI KNUDSEN:

 

Skip i charter / innleid

Her ligger alle skip det har blitt funnet materiale på i arkivet, men som ikke har vært eid på Knutsenrederiet. 

M/S OLAV FOSTENES

Les mer om OLAV FOSTENES på skipshistorie.net

Mannskapskort: 1939-1942

 

Om arkivet

Arkivet etter rederiet Knut Knutsen O.A.S. består i realiteten av tre deler. Del 1 er det materialet som ble hentet inn fra Vibrandsøy høsten 2018, og som strekker seg fra 1905-1940. Del 2 ble hentet fra sjøhuset ved siden av «Knutsabygget» i Haugesund høsten 2017 og består av materiale fra ca 1958-1980. Del tre ble funnet i Knutsabygget i 2019.

De fysiske samlingene på Haugesund bibliotek er beholdt som separate serier eller arkiv. På denne siden er imidlertid materialet behandlet som en helhet, leser du for eksempel om linjefarten vil du få opp all informasjon om linjefart fra begge samlingene.

Arkivene vi har er ikke fullstendige. Det vil si at ikke alle dokumentene som engang var del av disse arkivene har overlevd. Hvis du ikke finner det du leter etter så send gjerne en forespørsel til biblioteket, men det er mulig at materialet rett og slett ikke finnes her.

Mye av det som ble funnet på VIbrandsøy var i så dårlig stand at det ikke kunne gjøres tilgjengelig i fysisk form. Det blir isteden avfotografert og gjort tilgjengelig digitalt. Det avfotograferte materialet legges ut på Digitalarkivet.

Les mer om Knut Knutsen O.A.S.
Dag Bakka Jr. skrev i Skipet (1989 nr 1) at å skrive om rederiet Knut Knutsen OAS er som å skrive om historien til Haugesund og utviklingen fra ladested til by. Gjennom rederiets virksomhet får man virkelig innsikt i byens formative år, men også den dramatiske historien til næringsliv og sjøfarten på Vestlandet.

«Det spesielle og enestående ved Knut Knutsen OAS skipsfartsvirksomhet er den store bredden, fra fiske, sildesalting og lokalrutefart til hvalfangst, tankfart og internasjonal linjefart.» (Bakka 1989 2)

Her følger en liten oversikt over hvem Knut Knutsen OAS var:

Knut Knutsen O.A.S. (Ole Andreas Sønn) ble født 6. oktober 1871. Han vokste opp på Vibrandsøy rett utenfor Haugesund. I dag er øya hjem til noen få fastboende, samt flere feriehus. På det meste var det over 100 mennesker som kalte den lille øye hjem.

Hans far Ole Andreas Knudsen (1828-1908) og onkel John Knudsen (1835-1908) kjøpte i 1872 nesten hele Vibrandsøy. Både Ole Andreas og John flyttet selv til øya med familie fra Feøy. Ole Andreas bygget et nytt våningshus, mens John flyttet inn i det tidligere gjestgiveriet (i dag eid av Haugesund kommune og disponeres av Stiftelsen Indre kai). Huset Ole Andreas bygde kalles idag Villa Vibrandsøy og eies av Turistforeningen.

Det rike sildefisket førte til en oppblomstring av aktivitet på Vibrandsøy rundt 1870. Sildesalting dannet grunnlaget for aktiviteten, og fem-seks firmaer etablerte seg der.

Knudsen-brødrene drev selv med salting og eksport av sild, og Knut kom tidlig med i virksomheten. Sammen med fetteren Knud Johan Knudsen drev han med eksport av fersk sild til England fra 1887. I 1890-årene startet han sildforretning i Haugesund, og i 1897 etablerte han sitt eget rederi.

Knut giftet seg i 1893 med Elisabeth Bakke og bosatte seg på Vibrandsøy.
Ikke lenge etter, i 1901, ble firmaet til faren og onkelen oppløst. Ole Andreas overtok de fleste eiendommene på Vibrandsøy, mens John fikk skipene.

Knut drev sin virksomhet uten å skille seg for mye ut fra de andre redere i Haugesund frem til rundt 1921. Da jobbetidens galopperende investeringer og eventyrlige vekst tok slutt, hadde Knut Knutsen gjort sine investeringer klokt og kom godt ut av krisen som fulgte. Han var kjent for sin nøkternhet og var en fåmælt mann. I tiden som fulgte ble han en av Norges største redere (i 1939 hadde han landets tredje største rederi) (snl.no).

Driften dreiet seg i stort grad om rederivirksomhet basert på linjefart og tankfart, men han drev også innen hvalfangst, samferdsel og bank og forsikring.

Da han døde var Knut Knutsen O.A.S. en av Norges rikeste menn. Han døde i Oslo, og ble ført hjem av sitt eget linjeskip.

Interessen for byutvikling og samferdsel er en viktig del av arven etter Knutsen, og noe som har satt, og fortsatt setter sitt preg på byen Haugesund. I 1918 feiret Knut og Elisabeth Knutsen sølvbryllup og gav i den anledning en million kroner til flere sosiale og kulturelle formål i Haugesund. På sin 50-årsdag i 1921 gav han 1 million kroner til Haugesund kommune for bygging av nytt rådhus. i 1947 gav Elisabeth enda en million kroner til utsmykking av rådhuset og bygging av rådhusparken. Disse gavene førte til at Haugesund har et av de mest storslåtte rådhusanlegg i landet den dag i dag.

Kilder:
Skipshistorie.net
https://nbl.snl.no/Knut_Knutsen_O._A._S.
https://hnytt.no/2017/01/26/knutsen-familien-vibrandsoy/
Bakka, Dag (1989 1). «Knutsen-familien i Haugesund» Skipet, nr 1, s. 4
Bakka, Dag (1989 2). «Knut Knutsen OAS» Skipet, nr 1, s. 5-48

Ulike næringer

Under finner du samlet informasjon og materiale fra de ulike næringene rederiet var involvert i, og hva vi har av arkivmateriale

Sildeeksport

Her kommer info om isesildfrakten, skipene, osv.

Linjefarten
  • 1926: Knut Knutsen OAS kom med i linjefart på vestkysten av Nord- og Sør-Amerika for Winge & Co., Oslo.
  • 1927: Knutsen ble med i en linje mellom Europa og Sør-Amerikas vestkyst – Den Skandinaviske Syd-Pacific Linje.
  • 1929: I april overtok Knutsen Winge Line med 4 skip. Winge Line ble omdøpt til Knutsen Line North Pacific-South Pacific Service.
  • 1935: Knutsen dannet linjen Knutsen Line North Pacific-UK Service.
  • Ole Andreas Knutsens sønn Knut Knutsen begynte i rederiet i 1949. I 1951 ble han ansatt som rederiets linjesjef. Han omstrukturerte linjefarten og la ned 2 linjer og la om seilingsmønstret på andre. Opprettet også Orient-linjen mellom Australia, Fjerne Østen og USA/Canada.

Arkivet inneholder;

Materiale merket Syd Pacific Linjen:

Memorial 22.11 1927-24.7 1929 24.7 1929-1.11 1930 1.11 1930-31.5 1932 31.5 1932-25.4 1934 25.4 1934-31.12 1934 juli/des 1929 (avskrift)    
Korrespondanse (Syd Pacific Linjen) 1930              
Deferred rebates (Syd Pacific Linjen) 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
Kontoutskrifter meglerne 1933 1934 1935 1936        

 

D/S A/S Jeanette Skinner Felleskommisjonen 1937
D/S A/S Jeanette Skinner Beg. for utbetaling 1932
Syd Pacific Linjen Kontoutskrifter meglerne 1933-1936
Syd Pacific Linjen Manko, mulkt og skade. Bilag – kopi av brev 1933-1940
Syd Pacific Linjen Kontrollrapporter for lossing 1930-1940
     

Skipene som gikk i linjefart:

D/S LISBETH          
Bilag 1935        
           
           
M/S VINLAND          
Bilag 1938 1939      
Manifest 1933 1934 1935 1938 1940
           
           
M/S MARTIN BAKKE          
Manifest 1937        
           
M/S SOFIE BAKKE          
Bilag 1938        
           
M/S INDRA          
Manifest 1934 1935 1936    
           
Equatore          
Bilag 1934 1935      
           
M/S GEISHA            
BIll of lading 1938          
             
M/S EMMA BAKKE            
B/L og manifester 1937          
Bilag 1939          
M/S JOHN BAKKE            
Manifest 1933 1935 1937 1938 1939  
             
M/S MARIE BAKKE            
Manifest 1934          

Materiale merket Knutsen Line 2:

Bilag 1933 1938 1939 1939/40
Memorial 1930-1938      
Billetter Knutsen Line 2 – Utstedt i Panama 1936-1939      
Billetter Knutsen LIne 2 – Utstedt i San Francisco 1935-1939      
         
         
         
         

Materiale merket Cascade Line:

S/S «Zaanland»

Bilag

1934  

«Tigre»

Regnskap med bilag vedr. 1. reise

desember 1933- februar 1934  
Bilag 1933-1935  
Memorial 1933-1935  
Hvalfangst

I 1925 kjøpte Knut Knutsen OAS en nedlagt hvalfangststasjon i Mossamedes i Angola. Fangsten var ikke lønnsom og den ble nedlagt i 1928, men Knut Knutsen fortsatte med pelagisk hvalfangst fram til september 1959.

Arkivet inneholder:

Korrespondanse merket hvalfangst; 1929

Praia Amelia (Delvis avfotografert):
Mappe merket «Diverse oppgaver» 1928
Innhold;
1. Salgskontraktter og […]2. Copi av salgsfakturaer 2. salg
3. Copi av salgsfakturar 1. salg
4. Oppgave over proviant og rekvisita […] fra Mossamedes
5. Rekvisita
6. Proviantoppgaver
7. [kul]oppgaver
8. Fangsoppgaver (avfotografert)
9. Oppgave over eksporterte vare fra Mossamedes (avfotografert)
10. Diverse oppgaver (avfotografert)
11. Barder (avfotografert)

Mappe merket «Diverse oppgaver etc.» Vedkommende 1927
Innhold;
1. Kopi av salgsfakturaer-fangsten
2. Kontrakter for salg av olje, mel og [guano?]3. [vagtnotater analyse av kjøle … havn]4. Oppgave over proviant – stasjonen
5. Diverse oppgaver
6. Fangsoppgaver for [sesongen]7. Assuranceforeningen Skuld
8. Oppgave over bensin – stasjonen
9. Oppgave over rekvisita – stasjonen
10. Oppgave over Kul – stasjonen

Regnskapsbok Praia Amelia 1927-1929

Bilag Praia Amelia 1928-1935

Suderøy:
Avregninger sesongen 1933/34
Avregninger «Suderøy» sesongen 1935/36
Fi/k «Suderøy» Avregninger 1936/37
Hvalkokeriet «Suderöy». Mannskapets avregninger 1934/35
Bilag Suderöy nr 13 1933-34
Bilag Suderöy 1934
Bilag Suderöy 1933 (avfotografert)

Tankfart
Korrespondanse

Hvert år er lagret som en egen PDF som kan lastes ned. Hver mappe er registrert, merk at innhold kan variere i mengde og tilgang (klausuleringer kan forekomme). Spør biblioteket for mer informasjon om tilgang.

                   
1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909
1910 1911 1912 1913 1914

1915 (avfotog.)

1916 1917 1918 1919
1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929
1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939
1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
Regnskap

Regnskapsbok 1940-1945 (avfotografert)

Bok med aktiekonti, partseierskap m.m. 1916.1917 (avfotografert)

 

Regnskap tilknyttet de enkelte fartøy:

Bilag

ANNA KNUDSEN 1931          
ELI KNUDSEN 1937          
EMMA BAKKE 1938 1939        
GEISHA 1935          
IDA KNUDSEN 1932 1933        
INDRA 1936          
JOHN BAKKE 1935          
JOHN KNUDSEN 1936          
             
             

Register for materiale hentet fra sjøhuset:

Registrene er lagret i Excel regneark som lastes ned på pc ved åpning. 

Korrespondanse 1959-1983 (ufullstendig)

Befraktning;

Teknisk arkiv

Dagbøker

Mannskap

Regnskap

Linjefart

Hvalfangst

Kilder;

sjøhistorie.no

skipshistorie.net 

Krigsseilerregisteret.no

Vormedal, T. I. (2002): Knut Knutsen O.A.S. Høvdingen av Haugesund og Knutsen-imperiets vekst og fall. Haugesund: Vormedal Forlag.