Meråpent, eller selvbetjent, bibliotek er et tilbud som blir mer og mer utbredt her i landet og nå har det endelig kommet til Haugesund!
I løpet av november 2019, så snart alle detaljer er på plass, vil Meråpent bli tilgjengelig for lånere ved Haugesund Folkebibliotek.

Meråpent er i praksis en oppgradering av lånekortet ditt til å bli et adgangskort som gir deg tilgang til biblioteket hver dag, hele året, fra 07:00 til 23:00. For å få denne tilgangen må du være over 15 år gammel, ha lånekort aktivert ved vårt bibliotek, samt signere en kontrakt. Har du alt dette i orden, vil Meråpent være tilgjengelig for deg så snart vi lanserer tilbudet.

Kontrakten er en avtale mellom låner og biblioteket. Ved å signere kontrakten samtykker du som låner til å følge reglene som gjelder i Meråpen åpningstid og godtar at biblioteket blir overvåket med hensyn til alles sikkerhet.

Våre overvåkingskameraer er kun tilgjengelig for utvalgte ansatte som må følge juridiske retningslinjer ved gjennomsyn av opptakene. Opptakene lagres i 7 døgn før de slettes automatisk. Ved mistanke om brudd på kontrakten, hærverk, tyveri eller lignende vil disse opptakene bli kontrollert av personale.

Du kan se på kontrakten eller laste ned og skrive ut for å signere hjemme, her:
Kontrakt for meråpent

Du kan komme til oss og signere kontrakten allerede nå, så Meråpent blir tilgjengelig for deg så snart det lanseres.
Vi anbefaler alle å komme i skranken og be om å få signere kontrakt i dagene fremover!

Mer informasjon om hvordan Meråpent virker i praksis vil komme ved lansering.