Meråpent bibliotek er et tilbud som gir selvbetjent tilgang til biblioteket fra kl. 07.00 om morgenen til 23.00 om kvelden. I prinsippet gjelder det alle dager i året, men unntak kan forekomme. Biblioteket er kun betjent i vanlig åpningstid, utenom disse tidene er det selvbetjening.

For å få tilgang til Meråpent bibliotek må du skrive en kontrakt med biblioteket, som innebærer at du forplikter deg til noen enkle regler. Du må også være over 15 år, og kortet er personlig. Du kan ikke ta med deg andre inn, unntaket er at foreldre og foresatte kan ta med seg barn under 15 år. Se kontrakten for Meråpent for mer informasjon.

Automaten på bildet brukes til å låse opp døren i Meråpent åpningstid. Er biblioteket i betjent åpningstid, er dette selvfølgelig ikke nødvendig.

Du skanner lånekortet eller strekkoden i Bibliofil-appen og taster inn din PIN-kode. Dette er den samme koden du bruker som passord på hjemmesiden, Bibliofil og Allbok.

Du finner en automat ved hovedinngangen og en ved rullestolinngangen i parkeringsgarasjen. Etter at du har tastet PIN-koden går du mot døren, og den vil gå opp av seg selv.

Kun de med signert og registrert kontrakt om tilgang får lov til å bruke biblioteket i Meråpent åpningstid. Det er ikke lov å slippe inn andre. Alle må skanne sitt kort og taste kode for å registreres.

Hva er tilgjengelig under Meråpent?

I Meråpent-tiden har du tilgang til samlingen vår (bøker, filmer, aviser etc) og kan låne med deg ting hjem på selvbetjeningsautomatene.

Du kan også låne en Hublet (nettbrett) med lånekortet ditt, til bruk i biblioteket.

Det er perfekt til å ha kollokviegrupper eller studere/gjøre lekser her i Meråpent-tiden, da det vil være litt roligere enn på dagtid.

Reserverte bøker står på egen hylle ved inngangen, men husk at du må ha riktig referansenummer (eks. 3/13) og det må registreres som utlån på automaten som vanlig.

Med tjenesten Princh kan du skrive ut på egen hånd fra din egen mobil eller laptop, uten hjelp fra oss. Se tidligere innlegg for mer informasjon om Princh.

I det du har fått tilgang kommer du deg inn på følgende måte:

Og deretter vil døren åpne seg, så lenge du har blitt gitt tilgang.

Vi håper at meråpent bibliotek vil bidra til å øke aktiviteten og bruken av det flotte biblioteket vårt. Signer en kontrakt for å få tilgang og velkommen inn!