3. - 17. juni

Bibliotekets Bærekraftstrategi 2024 - 2026

Hva kan biblioteket gjøre for å jobbe med FNs 17 bærekraftsmål?

Bærekraftstrategi 2024 - 2026 Haugesund Folkebibliotek
Bærekraftstrategi 2024 - 2026 Haugesund Folkebibliotek
Bærekraftstrategi 2024 - 2026 Haugesund Folkebibliotek

Les Haugesund folkebiblioteks offisielle bærekraftstrategi!

Denne strategien er skrevet i samarbeid av hele personalet. Det er gjennomført et felles kurs i bærekraft, og en SWOT analyse der alle ansatte har hatt mulighet til å bidra. Gjennom felles diskusjoner og avveininger har vi skrevet en strategi som alle har eierskap til. Målsetningene er satt av de ansatte og teamene selv.

Bærekraft kan defineres som evnen til å oppfylle dagens behov uten å kompromittere fremtidige generasjoners evne til å møte sine egne behov. Det handler om å finne en balanse mellom økonomiske, miljømessige og sosiale hensyn. For å jobbe helhetlig med bærekraft har biblioteket valgt å sette fokus på mål i alle de tre dimensjonene.

Gjennom å integrere økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft i sine praksiser, kan biblioteket bidra til å oppnå en bærekraftig utvikling som ivaretar nåværende og kommende generasjoners behov. Ved å være en ressurs for kunnskap, inkludering og miljøbevissthet, kan biblioteket spille en viktig rolle i å fremme bærekraftige samfunn.

Kontakt

Haugesund kommune
Ansvarlig redaktør: Siri O. Vikse
Besøk oss på facebookBesøk oss på instagramBesøk oss på youtube
Bygget med Libry Content