Haugesund folkebibliotek
#Nettlest: Mitt forbilde

Siden stengingen av alle bibliotek og kulturhus 12. mars har barn og unge mistet tilgangen til et gratis kulturtilbud og mange lokalsamfunn har mistet en viktig møteplass. Med den nye digitale scenen #Nettlest ønsker vi på Haugesund folkebibliotek å skape en ny arena for formidling som kan brukes i denne spesielle situasjonen.

#mittforbilde er et samarbeidsprosjekt mellom TV Haugaland og Haugesund Folkebibliotek. Gjennom ni samtaler forteller kjente stemmer fra Haugalandet om sine forbilder. Ny episode kommer hver mandag kl. 17.30.

#Nettlest: Verdens bokdag
#Nettlest: Nynorsk

#Nettlest: Første runde