Integreringsrådet har opprettet en prosjektgruppe for en arrangementsrekke vi har valgt å kalle «innvandringssamtaler». Med det ønsker vi å diskutere med politikere om integrasjonsprosessen til innvandrere.

Vi skal lage tre ulike arrangementer høsten/vinteren 2021. Arrangementene er tenkt å være på Haugesund folkebibliotek og skal være åpent for alle som bor i regionen. Vi har invitert en representant fra hvert politisk parti som er representert i Haugesund bystyre til å delta i en lokal paneldebatt om integreringspolitikk.

Vi har opprettet en undersøkelse om integrerings av innvandrerne i Haugesund. Vi vil gjerne at dere kan hjelpe oss ved å delta i undersøkelsen.

Dere kan bli med ved å klikke på lenken nedenfor. Dette tar bare et minutt:

 

Spørreskjema

 

 

 

 

Vi håper å se dere på debatt 2. september i Haugesund folkebibliotek

Hilsen arbeidsgruppe-integreringsrådet i Haugesund