Leter du etter lokalhistorisk informasjon er eldre aviser en viktig kilde. Nå kan du få tilgang til en mengde aviser og andre kilder i fulltekst gjennom Nasjonalbibliotekets nye tjeneste.

Slik får du tilgang til fulltekstmateriale i Nasjonalbiblioteket:

1. Brukeren må logge seg på Nasjonalbibliotekets sider med MinId. Det kan de gjøre HER.

Deretter går man inn på søknadsskjema, velger bibliotek og sender inn.

2. Biblioteket må så godkjenne søknaden før du får tilgang. Gi beskjed i skranken om at du har bedt om tilgang.

3. Du må oppholde deg i biblioteket så lenge du bruker tjenesten. Tilgangen til å låne pliktavlevert materiale gjelder i 8 timer etter at tilgangen er aktivert.

Når du åpner objektet du vil lese må du bekrefte at det skal brukes til forsknings- og dokumentasjonsformål. Idet du gjør denne bekreftelsen, låner du objektet i inntil 8 timer. Lånet varer i 2 timer ved inaktivitet.

Tilgangen til de digitale objektene gis ved strømming. Det er ikke tillatt å laste ned eller videreformidle materialet. Forøvrig gjelder vanlige regler som ved annet opphavsrettsbeskyttet materiale.

Alle søknader slettes etter endt bruk eller hvis de ikke aktiveres av ditt bibliotek innen 48 timer.