Tilgang til aviser:

Alle aviser som er tilgjengelige i norske folkebibliotek kan leses i fulltekst ved å logge inn med brukernavn og passord du kan hente i biblioteket hver dag.
Brukernavn; 2110600@genbib.nb.no
Passord; blir generert hver dag og hengt opp i biblioteket.
.

 

 

 

 

 

 

 

 

Slik får du tilgang til fulltekstmateriale (bøker og tidsskrift) i Nasjonalbiblioteket:

1. Gå til https://www.nb.no/applications/access

2.  Logg  inn med BankID

3. Du skal så få opp en side hvor du kan velge bibliotek. Dette er nødvendig for at de ansatte i biblioteket skal kunne åpne tilgangen. Får du ikke siden opp automatisk så gå til https://www.nb.no/applications/access etter at du har logget inn med BankID, da skal det komme opp automatisk.

3. Biblioteket går inn på nb.no/syn og gir brukeren tilgang.

Når du åpner objektet du vil lese må du bekrefte at det skal brukes til forsknings- og dokumentasjonsformål. Idet du gjør denne bekreftelsen, låner du objektet i inntil 8 timer. Lånet varer i 2 timer ved inaktivitet.

Tilgangen til de digitale objektene gis ved strømming. Det er ikke tillatt å laste ned eller videreformidle materialet. Forøvrig gjelder vanlige regler som ved annet opphavsrettsbeskyttet materiale.