Det flerspråklige bibliotek (DFB) har samlet en oversikt over ukrainske bøker som er tilgjengelig for nedlastning på internett. Siden oppdateres kontinuerlig.

Har du ukrainske bøker du ønsker å donere, så tar vi gjerne imot dette hos oss på biblioteket. Disse vil vi videresende så de kan lånes ut via Nasjonalbibliotekets tjeneste, DFB, og være tilgjengelig for alle som ønsker det.

Se også våre digitale ressurser, blant annet Pressreader, som gir tilgang til aviser og tidsskrifter på mange ulike språk.

Det ukrainske flagget