Plandokumenter

Tekst på engelsk som sier "Passion led us here"
Tekst på engelsk som sier "Passion led us here"
Tekst på engelsk som sier "Passion led us here"
Sist oppdatert 30. mai 2024

Offentlig tilgjengelige plandokumenter

Temaplan Kultur, Idrett og Frivillighet 2022-2030

Skolebibliotekplan Haugesund

Kvalitetsmelding 2021

Kvalitetsmelding 2022

Kvalitetsmelding 2023

Bibliotekets Bærekraftstrategi 2024-2026 (Ny!)

Regjeringens Leselyststrategi 2024-2030 (Ny!)

Kontakt

Haugesund kommune
Ansvarlig redaktør: Siri O. Vikse
Besøk oss på facebookBesøk oss på instagramBesøk oss på youtube
Bygget med Libry Content