Personvern

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Biblioteket samler inn og bruker personopplysninger. Vi gjør vårt beste for å beskytte personopplysningene dine, også de som ikke er sensitive. Med personopplysninger menes opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Behandlingsansvarlig

Biblioteket, ved Biblioteksjefen, er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med våre tjenester.

Versjoner

Dette er versjon 2.2 av personvernerklæringen. Den ble publisert på haugesundbibliotek.no/nb/personvern den 01.11.2023.

Hvem deler vi våre opplysninger med?

Personopplysningene dine vil bli gjort tilgjengelig for de ansatte som trenger å se dem for å kunne utføre sine funksjoner på biblioteket som gjelder tjenestene du har bedt om eller har avtalt å bruke. Biblioteket benytter seg av tredjepartsleverandører til å utføre enkelte funksjoner eller for å tilby enkelte tjenester på våre vegne. Biblioteket har inngått databehandleravtaler med alle sine databehandlere for å sikre at personopplysningene dine blir behandlet på riktig måte.

Nettsider og app

Informasjonskapsler (cookies) og webstatistikk

Nettsidene er utviklet av Biblioteksentralen i samarbeid med biblioteket. Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på datamaskinen din når du laster ned en nettside. Biblioteksentralen bruker ikke cookies til å generere statistikk. Vi kan dermed ikke spore din bruk av nettstedet tilbake til deg som enkeltperson.

Nettsidene benytter Plausible som analyseverktøy for å samle inn opplysninger om besøkende på våre nettsider. Plausible benytter ikke informasjonskapsler og all data om besøkende er anonymiserte.

Appen Biblioteket er utviklet av Redia og bruker Google Analytics som analyseverktøy. Det benyttes ikke cookies i appen.

Sikkert nettsted

Biblioteksentralen benytter HTTPS for å sikre våre nettløsninger mot hacking. HTTPS gjør at kommunikasjon mellom nettleseren i din datamaskin/mobile enhet og serveren som driver nettstedet skjer på en sikker måte.

Eksterne lenker

Biblioteket er ikke ansvarlig for personvern på direktekoblinger utenfor bibliotekets nettsider.

Personopplysninger som samles inn

Følgende data behandles:

  • Navn, postadresse, e-postadresse, fødselsdato og telefonnummer
  • Innloggingsopplysninger
  • Aktive lån, reservasjoner
  • Lånehistorikk, hvis det er gitt samtykke til dette
  • Utestående gebyr og titler knyttet til gebyr
  • Meldingspreferanser
  • Titler i huskeliste

Mine sider / biblioteksystem

Innlogging på Mine sider / Mappa mi baserer seg på data fra bibliotekets kjernesystem. Personvernerklæring for dette finner du her.

Annen relevant informasjon

Haugesund folkebibliotek behandler dine personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven og den til enhver tid gjeldende lovgivning. Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi mottar, samler inn og behandler når du blir låner, bruker Mine sider, og besøker denne nettsiden (i det følgende også omtalt samlet som «våre tjenester»).

Med personopplysninger menes opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Behandlingsansvarlig

Haugesund folkebibliotek, Haugesund kommune («Biblioteket») er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med våre tjenester. Dersom du har noen spørsmål eller henvendelser relatert til denne personvernerklæringen, inkludert dine rettigheter etter personvernlovgivningen, kan du kontakte oss på epost: biblioteket@haugesund.kommune.no

Lånehistorikk og lånedata – personopplysninger i biblioteksystemet

For å låne bøker og andre medier må du ha et bibliotekkort som du får ved å frivillig registrere deg som låner i vårt biblioteksystem BIBLIOFIL og/eller appen eBokBib (for lån av e-bøker). Det er inngått databehandleravtale med systemleverandøren som sikrer at tredjepartene ikke kan bruke personopplysninger utover det Biblioteket som behandlingsansvarlig har bestemt.
Personvernerklæring fra systemleverandøren Biblioteksystemer finner du på http://bibliofil.no/personvernerklaring.html.

Du kan når som helst avslutte ditt medlemskap ved å kontakte oss på epost: biblioteket@haugesund.kommune.no Utestående lån må leveres, før medlemskap kan avsluttes.

Bruk av informasjonskapsler (cookies) på www.haugesundbibliotek.no

Biblioteket samler inn opplysninger om besøkende på sine nettsider. Dette gjør vi ved bruk av informasjonskapsler, såkalte cookies.

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på datamaskinen din når du besøker en nettside. Lagring og behandling av opplysninger som samles inn ved bruk av slike informasjonskapsler er bare tillatt dersom brukeren har blitt informert om og har gitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal vite og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene.

Formålet med bruk av informasjonskapsler

Haugesund folkebibliotek, Haugesund kommune («Biblioteket») samler inn data ved bruk av informasjonskapsler for analyseformål, herunder for å måle trafikk og bruk av vår nettside og tjenester. Denne informasjonen bruker vi blant annet for å gjøre Bibliotekets nettside så brukertilpasset og velfungerende som mulig.

Hvilke opplysninger vi samler inn ved bruk av informasjonskapsler

Biblioteket samler inn og behandler IP-adresser, samt besøkendes adferd på nettsiden ved bruk av informasjonskapsler.

Biblioteket bruker informasjonskapsler fra tredjepart for å utføre webanalyser og for å ta i bruk webanalyseverktøy. Biblioteket bruker i all hovedsak Google Analytics for dette formålet. Ved Bibliotekets bruk av Google Analytics, vil Biblioteket alltid ha anonymiseringsfunksjonen til verktøyet aktivert. Les mer om Googles personvernregler her.

Hvem som benytter opplysninger samlet inn via informasjonskapsler

Opplysningene som samles inn via informasjonskapsler på www.haugesundbibliotek.no vil kun benyttes internt. Opplysningene vil ikke videreføres til tredjeparter utover det som er spesifisert ovenfor.

Du kan selv administrere bruk av informasjonskapsler

Ønsker du ikke at nettleseren din skal utlevere informasjon om ditt besøk på www.haugesundbibliotek.no, kan du endre innstillingene i nettleseren din. Vær oppmerksom at nettstedet ikke vil fungere optimalt dersom du ikke aksepterer informasjonskapsler.

Du kan selv slette informasjonskapsler fra menyen i nettleseren. Informasjonskapslene vil imidlertid opprettes igjen neste gang du besøker vårt nettsted med mindre du har endret innstillingene.

Sosiale medier

Funksjonen «Del med andre» kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn (henholdsvis Facebook, Twitter, Google + og LinkedIn). Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett, og vi anbefaler deg å lese gjennom personvernerklæringene til de nevnte nettsamfunnene. Dersom du benytter e-post-funksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

E-post

Når du kommuniserer med oss via biblioteket@haugesund.kommune.no lagres meldingsutvekslingen midlertidig slik at vi kan hjelpe deg best mulig. Epost-utvekslingen lagres i kommunens e-postsystem og slettes når den er ferdigbehandlet. Arkivpliktige henvendelser, for eksempel formelle klager, lagres i kommunens arkivsystem.

Rutiner for lagring og informasjonssikkerhet

Dine personopplysninger vil bli lagret og behandlet i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Biblioteket vil gjennom planlagte og systematiske tiltak sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved behandling av dine personopplysninger.

Dine personopplysninger vil kun bli lagret hos Biblioteket så lenge det foreligger et saklig behov for dette, og under enhver omstendighet ikke lenger enn det som følger av den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når saklig behov ikke lenger foreligger.

Det vises før øvrig til punktet ovenfor om Personalia, lånehistorikk og lånedata, hvor Bibliotekets lagringstid for visse kategorier av personopplysninger også er beskrevet.

Bruk av databehandler, utlevering og konfidensialitet

Som nevnt ovenfor, vil vi gjennom planlagte og systematiske tiltak sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til blant annet konfidensialitet. Dine personopplysninger kan bli gjort tilgjengelige for tjenesteleverandørene som etter avtale med oss forestår den tekniske eller administrative driften av vårt nettsted og våre tjenester. Når vi gir tredjeparter tilgang til personopplysninger på denne måten, sikrer vi at disse tredjepartene overholder våre krav til behandling av personopplysninger og gjeldende lovgivning.

Personopplysninger kan også utleveres dersom det foreligger lovhjemmel for dette eller vi blir pålagt dette av en domstol eller annen offentlig myndighet. Personopplysningene vil ikke bli utlevert til land utenfor EU/EØS.

Din rett til å kreve innsyn, retting, sletting, begrensning av behandling og overføring av data

Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som er registrert om deg og kan kreve retting, sletting (inkludert retten til å bli glemt) og rett til begrensning av behandlingen i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Dersom du ønsker å igangsette de foregående tiltak, kan du når som helst kontakte oss på e-post biblioteket@haugesund.kommune.noDu har videre rett til å kreve å motta personopplysninger som du har gitt Biblioteket i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinleselig format (dataportabilitet), i samsvar med personvernforordningen. Dersom det er teknisk mulig, kan du også kreve å få overført personopplysningene direkte fra Biblioteket til en annen behandlingsansvarlig enhet.

Klageorgan

Dersom du mener at Biblioteket har behandlet dine personopplysninger i strid med personvernlovgivningen kan du til enhver tid klage til Datatilsynet.

Endringer

Biblioteket kan revidere denne personvernerklæringen ved endringer i behandlingen av personopplysninger eller ved endringer i gjeldende lovgivning. Når personvernerklæringen endres, vil den nye personvernerklæring publiseres på vår hjemmeside. Dersom eventuelle endringer har betydning for ditt personvern under denne personvernerklæringen, vil slike endringer bli godt synliggjort. Dersom endringene relaterer seg til behandling av dine personopplysninger som vi utfører med grunnlag i ditt samtykke, vil du få anledning til å avgi et nytt samtykke.

Kontakt

Dersom du ønsker mer informasjon om vår behandling av personopplysninger, kan du kontakte oss på e-post folkebiblioteket@haugesund.kommune.no.

Har du spørsmål til vår behandling av personopplysninger?

Alle har rett til grunnleggende informasjon om behandlingen av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Biblioteket har gitt informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler.

Alle som er registrert i ett eller flere av Bibliotekets systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Du har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger biblioteket ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert.

Klageorgan

Hvis du mener at Biblioteket har behandlet personopplysningene i strid med personvernlovgivningen kan du til enhver tid klage til Datatilsynet.

Endringer

Biblioteket kan revidere denne personvernerklæringen hvis det skjer endringer i behandlingen av personopplysninger, eller ved endringer i gjeldende lovgivning. Når personvernerklæringen endres, vil den nye personvernerklæringen publiseres på nettsidene våre.

Kontaktinformasjon

E-post: folkebiblioteket@haugesund.kommune.no

Kontakt

Haugesund kommune
Ansvarlig redaktør: Siri O. Vikse
Besøk oss på facebookBesøk oss på instagramBesøk oss på youtube