Til tjenester og tilbud

Rom og utstyr

Lån av rom

Søk om å låne Rabinowitz-salen, eller lån møterom i biblioteket med tjenesten Bookup.

Scenen i Rabinowitz-salen
Foto: Audhild Tjugen
Scenen i Rabinowitz-salen
Foto: Audhild Tjugen
Scenen i Rabinowitz-salen
Foto: Audhild Tjugen

Vi har 3 møterom til utlån i biblioteket: Møterommet LOTHE, Rederiarkivet og Studierommet SALTVEIT. Les retningslinjene nøye før du reserverer et rom.

Trykk her for å reservere rom via Bookup

BOOKING AV RABINOWITZ-SALEN

Den største salen vår er Rabinowitz-salen med plass opp til 120 personer. Dette rommet egnes godt til konserter, foredrag, m.m. Salen har eget lydanlegg, prosjektor og scenelys.

Salen er kun tilgjengelig på mandager, tirsdager og torsdager pga. bemanning på huset.

Den koster ingenting å leie. Om man har spesielle lydbehov vil egen lydmann måtte dekkes av arrangøren selv.

Denne salen kan ikke bookes via Bookup-systemet, men må gjøres direkte med vår programansvarlige, som vil vurdere forespørselen. Før du kontakter programansvarlig bes dere om å fylle ut følgende søknadsskjema:

BOOKE RABINOWITZ-SALEN

Retningslinjer for lån

Haugesund folkebibliotek er et litteraturhus og en møteplass. Vi har forfattertreff, foredrag, bokformidling, konserter, barneprogram og mye annet i vårt program. Se vår arrangementskalender for detaljert program. 

Biblioteket har forskjellige typer lokaler til bruk for arrangementer. De stilles gjerne til bruk for lag, foreninger og organisasjoner til møter, foredrag, kurs eller seminarer.

Arrangementets innhold bør være i overensstemmelse med bibliotekets samfunnsoppdrag. Ifølge bibliotekloven er dette; å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet. Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet.(Lovdata.no) 

Utleie av møterom og arrangementssal er en del av bibliotekets profilering som et aktivt, åpent og levende hus for alle samfunnsgrupper.

Biblioteksjef har redaktøransvar for alle arrangementer på folkebiblioteket, utleie til organisasjoner eller enkeltpersoner som bryter med vårt samfunnsoppdrag, kan bli avvist.

Retningslinjer for lån av lokaler:

  • Arrangementer som er åpent for alle prioriteres
  • Er temaet politisk, vil vi be om at flere synspunkt får slippe til
  • Vi vil ikke støtte eller godta arrangementer som fremmer brudd på norsk lov, fremmer hat eller diskriminering
  • Ved rombooking må det oppgis formål og innhold i arrangementet. Hvis dette ikke oppgis, vil bookingen bli avvist.
  • Ved lån av Rederiarkivet i åpningstiden vil selve arkivet være åpent for internt arbeid – dette betyr at ansatte på biblioteket vil ha fri tilgang til arkivet selv om møterommet er booket. Om det er sensitive møter ber vi deg om å spesifisere dette slik at vi kan respektere dette så godt vi kan.

Ved lån av Rederiarkivet etter åpningstid må leietaker selv sørge for å ha tilgang til meråpent. For mer informasjon om meråpent og bruk av Rederiarkivet etter åpningstid henved deg i skranken, eller les mer her.

For booking av Rabinowitz-salen kan man ikke lenger benytte bookup. Les mer nederst på siden.

Det er tillatt å ta inngangspenger. Haugesund folkebibliotek krever ikke betaling for leie av lokaler, men forbeholder seg retten til å avvise arrangementer med kommersielt salg som hovedformål. Det leies ikke ut til private selskaper.

Haugesund folkebibliotek er meråpent frem til kl. 23 hver dag. Eksterne parter som har arrangement på biblioteket må regne med at det er andre mennesker til stede på huset mens arrangementet foregår.

Ønskes det servering under arrangement er det mulig å gjøre avtale med Hos Carlos, dette avtales gjennom bibliotekets arrangementsansvarlige eller, for mindre grupper, direkte i kafeen samme dag.

Teknisk informasjon

For detaljert beskrivelse av tilgjengelig teknikk se informasjon om de enkelte rommene.

Biblioteket stiller med teknisk ansvar i Rabinowitz-salen til enkle arrangementer med 1-2 personer på scenen, samt lerret/prosjektor. Dersom teknisk utstyr utover dette kreves må det påregnes utgifter til lydtekniker samt utstyr. Ekstern arrangør har ansvar for markedsføring, og eventuelle kostnader ved dette. Ved spørsmål, henvend deg til tildelt kontaktperson etter innsendt skjema.

Brannvern, HMS og sikkerhet

En ansatt fra biblioteket er til stede på alle arrangement i Rabinowitz-salen. Denne er da brannvernansvarlig. Leietaker har samtidig ansvar for å sette seg inn i brannvernregler og rømningsveier. Ved bruk av møterom og Rederiarkivet er leietaker selv ansvarlig for å orientere seg om rømningsveier og brannvern.

Leietaker er ansvarlig for å rydde lokalet etter bruk. Rommet forlates med standard oppsett av stoler/bord. Det skal ikke ligge igjen oppvask, søppel eller lånt utstyr på rommet etter bruk. Biblioteket er ikke ansvarlig for leietakers/deltakers eiendeler.

De til enhver tid gjeldende smittevernregler må overholdes ved bruk av bibliotekets lokaler.

Kontakt

Haugesund kommune
Ansvarlig redaktør: Siri O. Vikse
Besøk oss på facebookBesøk oss på instagramBesøk oss på youtube
Bygget med Libry Content