Til tjenester og tilbud

Samlingen vår

Lokalhistorisk samling

Haugesund folkebibliotek har en av landets beste lokalhistoriske samlinger, påbegynt i 1923.

Haugesund folkebibliotek har en av landets beste lokalhistoriske samlinger, påbegynt i 1923.

Utlånssamlingen

Den lokalhistoriske utlånssamlingen står i 2. etasje og kan fritt benyttes og lånes fra. Her fins det lokalhistoriske utgivelser med særlig fokus på Haugesund og Haugalandet, sammen med annen historie og reiseskildringer fra inn- og utland.

Lukkede samlinger

Siden 1920-tallet har biblioteket hatt som mål å samle alle utgivelser fra, i og om Haugesund i Haugesundssamlingen. Denne står nå i et sikkert rom i kjelleren. Henvend deg i skranken om du ønsker tilgang.

I tillegg til bøker har samlingen småtrykk (brosjyrer, konsertprogrammer osv.), plakater, tidsskrifter, musikk, kommunale sakspapirer og filmer. Lokalhistorisk relevant materiale fra Haugalandet, Ryfylke og Sunnhordland blir bevart i Regionsamlingen i samme rom.

Se hva som fins i lukket samling her

I avismagasinet har vi de fleste årgangene av lokale aviser (Haugesunds Avis, Haugesunds Dagblad m.fl.) fra 1890-tallet til 2015 i papirformat.

Se hvilke aviser vi har her

De fleste avisene fins også digitalisert hos Nasjonalbiblioteket. Krigsavisen Haugesunds-Pressen fins så vidt vi vet bare hos oss.

Arkiv

Flere store slektsarkiv er deponert eller gitt i gave til biblioteket. Disse er en del av de lukkede samlingene, og lånes ikke ut.

  • Odlandarkivet (etter Jacob Odland): kildemateriale om slekter i Hordaland, Karmsund, Tysvær, Skjold, Nedstrand, Jelsa m.m.
  • Bakkevigarkivet (etter Erik Bakkevig): avisutklipp, brev om slekter og utdrag fra kildeskrifter.
  • Ove Caspersens slektsarkiv og manuskript til borgerbøker fra 1850-1900
  • Vesterlund slektsarkiv: 32 mapper med slektsmateriale, 4 slektstavler og flere notatbøker
  • Ingvald Gjersviks slektsarkiv (notater om Tysnes)
  • Berge Veldes slektsarkiv (notater om Vats, Vikedal, Skjold og Ryfylke)
  • Nils Øklands arkiv (diverse notater)

Gjennom prosjektet Rederiarkivene Haugesund ble det samlet inn og bevart over 1000 hyllemeter privatarkiv etter rederier i Haugesund. Biblioteket arbeider med å digitalisere og ordne disse.

Klikk her for henvendelser om Rederiarkivene. Se arkivoversikt her.

Det er også gjort et stort arbeid for å lette gjenfinningen til andre privatarkiv i kommunens eie. Byarkivet har over 100 privatarkiv som er gjort søkbare i bibliotekets katalog.

Søk i privatarkivene

Nyttige lenker

Kontakt

Haugesund kommune
Ansvarlig redaktør: Siri O. Vikse
Besøk oss på facebookBesøk oss på instagramBesøk oss på youtube
Bygget med Libry Content