Til tjenester og tilbud

Kurs og læring

Språkkafé

Vi har språkkafé for å øve på norsk og engelsk på biblioteket. Språkkafeen har også sitt eget teater

Norsk språkkafé

Ønsker du å bli bedre i norsk gjennom å samtale med andre?

Hver onsdag kl 17:00 - 18:30 på biblioteket arrangerer vi norsk språkkafé som er åpen for alle. Her øver vi på norsk med samtale, spill og aktiviteter.

Arrangeres i samarbeid med Røde Kors Haugesund

Engelsk språkkafé

Ønsker du å forbedre din engelske uttale? Kom til biblioteket!

Hver tirsdag fra kl 17:00 - 18:30 på biblioteket.
Vi har frivillige som ønsker å snakke med deg, slik at du kan trene opp din muntlige engelsk i en uformell setting. Vi prater sammen, eller spiller spill. Vi byr på kaffe og te.

NB! Dette er ikke undervisning!

Språkkafeens teatergruppe

Språkkafeens teatergruppe foregår hver torsdag kl 18:00 på kulturskolen. Vi har startet som frivillig amatørteateraktivitet blant voksne amatører som har minoritetsbakgrunn i Haugesund.

Språkkafeens teater ble til i regi av Haugesund Folkebibliotek og i samarbeid med Haugesund Teater og Røde Kors Haugesund.

Hvordan kan amatørteater anvendes i inkludering og språkutvikling med nye innbyggere i Haugesund? Dette tilbudet er ment for deg som kan litt norsk fra før og har lyst til å lære mer.

Hvis du ønsker å melde deg på, ta kontakt på mail til:
mustafa.gurlek@haugesund.kommune.no

Kontakt

Haugesund kommune
Ansvarlig redaktør: Siri O. Vikse
Besøk oss på facebookBesøk oss på instagramBesøk oss på youtube
Bygget med Libry Content